Coop får böta 200 000 för avtalsbrott på lagret i Västerås

På grund av kollektivavtalsbrottet ska Coop betala allmänt skadestånd till Handelsanställdas förbund med 200 000 kr.

På Coops lager i Västerås hade sedan flera år funnits ett lokalt kollektivavtal om ackord för expeditionsarbete. Efter att klubben hade sagt upp det lokala kollektivavtalet om ackord  och parterna inte hade kunnat enas om något nytt avtal, införde arbetsgivaren ensidigt ackord på lagret.

Arbetsdomstolen har i dom som meddelades den 10 juni 2020 funnit att en arbetsgivare som ensidigt, dvs. utan att de lokala parterna träffat en överenskommelse om det, infört individuell prestationsbaserad lön, har brutit mot kollektivavtalet. På grund av kollektivavtalsbrottet ska Coop betala allmänt skadestånd till Handelsanställdas förbund med 200 000 kr.