Coop genomför strukturaffär som frigör resurser för gemensam logistik

Coop Butiker & Stormarknader, CBS, övertas av Konsumentföreningen Stockholm, och på sikt ska alla butiker och stormarknader överföras från KF, till lokala konsumentföreningar. Affären är enligt Dagligvarunytt större än köpet av Netto, och pengarna som överförs centralt gör det möjligt att satsa ytterligare på att gemensamt utveckla hållbarhet, logistik och digitalisering – som nya centrallagret i Eskilstuna.

KF har fattat beslut om att flytta de cirka 900 000 medlemmar som är direktanslutna medlemmar i KF till de konsumentföreningar de geografiskt tillhör. Samtidigt blir Coop Sverige, som ansvarar för utveckling och inköp av varusortimentet, logistik, marknadsföring samt affärsstöd till Sveriges totalt 665 Coop-butiker, helägt av KF, enligt Dagligvarunytt.

Enligt tidningen betalar de lokala föreningarna mer än de 2,3 miljarder kronor som Netto-butikerna köptes för, pengar som ger KF och den centrala funktionen: Coop Sverige, möjlighet att öka investeringar i kärnverksamheten (inköp, kategori, logistik, IT, digitalisering, marknad) utöver satsningen på ett automatiserat jättelager i Eskilstuna.

– Med denna förändring får vi tydligare fokus på gemensam utveckling av vår verksamhet. Vi ser större möjligheter att satsa ytterligare på att gemensamt utveckla hållbarhet, logistik, digitalisering och en rad andra områden. Allt för att skapa tydligare medlemsnytta och ge våra medlemmar ökade möjligheter att göra en ännu bättre affär. Ambitionen är att detta ska stärka vår roll på marknaden, säger Leif Linde, styrelseordförande i KF, i pressmeddelandet.