Coop-ägare investerar i livsmedelsplattform

Foodla är ett startupföretag som gör det möjligt för lokala livsmedelsproducenter att sälja sina produkter i redan etablerade e-handelskanaler. Nu investerar Konsumentföreningen Stockholm, en av huvudägarna i Coop, i bolaget för att påskynda deras utveckling.

Foodlas vision är att skapa en digital infrastruktur som knyter ihop producenter, befintlig logistik och etablerade handelskanaler på ett hållbart sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

— Grundtanken när vi startade Foodla 2018 var att hitta en lösning på hur konsumenter enkelt kan handla från lokala producenter på en ofta spretig och omständlig marknad. Vi insåg snabbt att det inte är fler marknadskanaler som behövs, utan att på ett enkelt och ekonomiskt försvarbart sätt få in producenterna i stor skala i de kanaler kunderna redan använder. Med Foodla skapar vi den enklaste vägen för en producent att koppla på den etablerade handeln, kommenterar John Gabrielsson, en av grundarna till Foodla.

KfS in som ägare

Denna insikt ledde fram till ett samarbete med Coop, som under våren 2020 släppte en Gårdsbutik online med fokus på lokala producenter, där Foodlas digitala plattform varit bryggan mellan producenterna och Coop Online.

Enligt John har KfS under det senaste året varit en starkt bidragande faktor till Foodlas utveckling.

— Vi har redan fått mycket draghjälp av KfS som har bevisat sig om och om igen vara en stark partner, och det känns därför väldigt kul att nu ha fått in dem på ägarsidan.

Foodlas grundare Rickard Brüel Gabrielsson och John Gabrielsson tillsammans med KfS hållbarhetsstrateg Axel Boëthius. Foto KfS

Foodla har på kort tid tagit flera stora steg framåt och KfS, som följt Foodlas resa under det senaste året, kliver nu in som investerare i bolaget.

— Vi ser stor potential i plattformsekonomin som nu är på väg att transformera livsmedelsmarknaden, och där ligger Foodla i framkant. Det här är en utveckling KfS ska vara med på och vi ser att Foodla skapar starka synergieffekter med Coop. Målsättningen är att vår investering i detta innovativa startupföretag ska skapa stor nytta för våra medlemmar, kommenterar Lars Ericson, vd på KfS.

— Det har varit särskilt roligt att följa och stötta Foodla då de varit ett av åtta företag inom Bloomer, den accelerator som Coop drivit tillsammans med Norrsken Foundation och Sweden Foodtech, kommenterar Axel Boëthius, hållbarhetsstrateg på KfS.