Coop om leveransproblemen: “Många förändringar samtidigt”

Likt det Dagab gått igenom i Bålsta har upprampningen av Coops nya automatiserade centrallager i Eskilstuna lett till leveransstrul och tomma hyllor i butik, och utanför lagret har köerna av lastbilar ringlat långa de senaste veckorna. “Det är intrimningsproblem som vi till viss del också förväntat oss, men som inte desto mindre är jobbigt att ta sig igenom” berättar Coops presskommunikatör Therese Knapp.

De stora aktörerna med muskler satsar på lagerautomation, och inom dagligvaruhandeln har både Ica, Axfood och Coop tagit det steget. När Axfoods logistikbolag Dagab började skala upp volymerna från sitt nya automationslager i Bålsta förra året stötte man ganska snabbt på problem, och hyllorna började gapa tomma hos butikerna inom koncernen, med många arga kunder och handlare som följd.

Nu är det Coops tur att skala upp sitt nya automationslager i Eskilstuna, och efter en lugn start har dagligvaruaktören nu börjat komma upp i volym. Idag får 600 av 800 butiker torra varor från Eskilstuna, och ca 160 butiker färska varor därifrån. Med ökade volymer ökar risken för leveransstrul, vilket även skett hos Coop.

– Vi stötte på störningar i flödena för två-tre veckor sedan som fick butikspåverkan, konstaterar Therese Knapp, presskommiunikatör på Coop Svergie.

Flera förändringar samtidigt

Enligt henne är det inte en isolerad händelse som orsakat störningarna, utan de har flera orsaker.

– Det är inte en sak specifikt som hänt utan det handlar om att vi gått igång med många förändringar samtidigt som ska fungera var för sig men även tillsammans.

Therese Knapp. Foto Coop

Utöver ett helt nytt högautomatiserat centrallager har Coop introducerat ett helt nytt affärssystem med nya beställningsstöd, ny fakturamatchning och så vidare. Allt detta påverkar inte bara Coops egen verksamhet utan även bolagets leverantörer, som behöver anpassa förpackningarna efter den nya automationen och efter nya typer av flöden.

– Om det inte fungerar helt hundra på ett ställe så får det påverkan längs med logistikflödet. När vi nu är i en fas där vi lagt till många butiker och även det kylda flödet så blir tyvärr störningar på någon plats i kedjan kännbar. De allra flesta leveranser flyter på bra men på vissa håll har vi haft mer störningar, säger Therese Knapp.

Det är jobbigt i stunden men vi gör det här för att vi ska få ännu bättre varuförsörjning framöver. 

Ett problem som Coop haft men nu löst handlar om frukt och grönt: Under ett par veckor hade bolaget svårt att samlasta frukt och grönt med andra butiksleveranser i Eskilstuna, på grund av att varorna inte var märkta på rätt sätt när de kom in i Eskilstuna.

– Då kunde inte maskinerna avläsa lasten och den kunde inte hanteras. Det problemet kunde vi ganska snart lokalisera och leverantören av frukt och grönt har nu ändrat sina rutiner. Därmed flyter omlastningen av frukt och grönt på bra nu, konstaterar Therese Knapp.

Lastbilsköer utanför lagret

En annan störning har varit att chaufförerna som kommer till terminalen inte är vana vid det nya bokningssystemet, vilket gjort att det blivit kö in för lastbilar som ska lämna eller hämta varor.

– Ofta beror det på att chaufförerna inte är vana med de nya rutinerna att man behöver boka tid innan och även komma i tid, samt att även bokningssystemet har en viss inkörningstid. 

I slutet av april ringlade kön av lastbilar flera hundra meter lång in till Coops lager i Eskilstuna. Foto Hilda Hultén

Coops och SSI Schäfers personal arbetar för fullt med att lösa de problem som uppstår, menar hon.

– Det är intrimningsproblem som vi till viss del också förväntat oss men som inte desto mindre är jobbigt att ta sig igenom. Särskilt tufft är det för butikerna om de får sena leveranser eller om varor saknas i leveranserna.   

Det finns en viss förståelse från butikerna, menar hon, men samtidigt blir frustrationen stor hos alla om hyllor gapar tomma i butikerna.

– Vi vill att våra butiker alltid ska ha de varor som kunderna förväntar sig hemma, så när det blir tomt på vissa varor är det kämpigt för butikerna. Alla gör sitt bästa för att hantera läget. Det är jobbigt i stunden men vi gör det här för att vi ska få ännu bättre varuförsörjning framöver. 

Av Klara Eriksson