Coop och Catena sätter lagerplaner på vänt

Coops och Catenas planerade mångmiljardsatsning på ett nytt automatiserat centrallager i Eskilstuna, skjuts på framtiden.

– Det var ett ömsesidigt beslut, det är helt krasst inte läge för jätteinvesteringar just nu, säger Catenas vd Benny Thögersen.

Avsiktsförklaringen mellan Catena AB och Coop Logistik AB skrevs i januari och omfattade förvärv av en del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna samt nybyggnation av ett cirka 105 000 kvm stort automatiserat lager, en beräknad investering på 3,7 – 3,9 miljarder SEK för Catena. Lagret skulle ha stått klart ca 2023.  Men nu, med hänvisning till de drastiskt förändrade marknadsförutsättningarna, har parterna enats om att villkoren i avsiktsförklaringen inte längre är aktuella.

– Dels har vi en växelkurseffekt som påverkar negativt, och dels har det blivit tuffare att få till finansieringen, och osäkerheten i marknaden just nu gör att vi helt enkelt inte kunde få ihop projektet på de villkor som LOI-avtalet angav. Det handlar om aen väldigt stor investering över lång tid, och det är helt enkelt inte rätt läge att gå vidare med en sådan just nu, säger Benny Thögersen.

Benny Thögersen, foto Catena

Han betonar att Catenas relation med Coop är fortsatt mycket god.

– Vi har en jättebra relation och vi ser fram emot en fortsatt dialog när marknaden stabiliserats.

När det gäller Catenas verksamhet i stort så är det en del hyresgäster som påverkas av Corona-krisen.

– Vi är ju inte så direkt utsatta, eftersom vi inte har hyresgäster i butiksledet eller liknande segment som är de som drabbas hårdast just nu. Men vi har en del kunder som drabbas, bl a inom livsmedelsdistribution till restaurangbranschen som påverkas. Vi för en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster och kan hjälpa till med likviditeten när det uppstår behov av det, till exempel genom att ställa om från kvartals till månadshyror eller skjuta fram hyror. Det handlar ju om att hantera situationerna när de uppkommer, de flesta av våra kunder har inte aviserat några större problem, utan känns stabila.

Av Hilda Hultén