Coop tar kontroll över leverantörskedjan – för klimatets skull

Med nya klimatmål ska utsläppen från Coops egen verksamhet minska och dessutom sätter dagligvarukedjan tydligare klimatkrav på sina leverantörer.  

Dagligvarukedjan Coop har nu satt nya klimatmål i linje med Parisavtalets mål om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader, inom ramen för det internationella samarbetet Science Based Targets, där redan flera svenska företag är med. Coop ska dels minska utsläppen från sin egen verksamhet. Dessutom sätter man tydligare klimatkrav på sina leverantörer.  

– Produktionen av de livsmedel och andra varor som Coop säljer bidrar absolut mest till vår klimatpåverkan. Därför väljer vi nu att även sätta mål om att våra leverantörer ska ha klimatmål och att klimatavtrycket från vårt sortiment av mat ska minska. Det betyder att vi ska fortsätta förbättra vårt sortiment så att det innehåller varor med lägre klimatpåverkan men också utbilda våra kunder i hur mat och klimat hänger ihop, säger Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet och kvalitet, Coop Sverige, i ett pressmeddelande.

Enligt en ny rapport från Boston Consulting Group (BCG) kan svenska företag göra stor skillnad i klimatarbetet genom att ställa krav på hela leverantörskedjan när man ställer om för att minska klimatutsläppen.

Coop har genomfört en grundlig analys av klimatutsläppen som uppstår i verksamhetens hela värdekedja; från produktion av varor till transport till försäljning i butik och online. Den allra största klimatpåverkan kommer från tillverkningen av livsmedel och övriga varor, avfall i butik och lager, förpackningar samt transporter. 

Så ska Coop nå sina klimatmål

  • 25 procents minskning av klimatutsläpp från egen och indirekt verksamhet till år 2025 (jämfört med 2019). Inom detta mål ryms exempelvis uppvärmning, elanvändning och kyla vid butiker och lager, egna transporter samt matsvinn inom egen verksamhet. 
     
  • 67 procent av omsättningen ska år 2025 vara på varor där leverantörerna har satt klimatmål enligt Science Based Targets för sin egen verksamhet. 
     
  • 25 procents minskad klimatpåverkan från Coops sortiment av livsmedel till år 2025.