COP26: Svenska industriföretag i globalt inköpssamarbete för att driva på ny hållbar teknik

Volvo, SSAB, Vattenfall, Scania, Amazon med flera andra internationella företag från en rad olika sektorer har bildat en koalition med åtaganden som ökar efterfrågan på teknik med låga koldioxidutsläpp: “First Movers Coalition”.

FMC, är ett gemensamt initiativ av USA:s särskilda sändebud för klimatfrågor, John Kerry och World Economic Forum. Initiativet lanserades vid COP26 i Glasgow och kommer att vara en plattform för företag att åta sig att göra inköp som skapar efterfrågan på nya tekniker med låga koldioxidutsläpp.

First Movers Coalitions syfte är att öka efterfrågan på produkter som hållbart flygbränsle och stål med nära noll-utsläpp för att bidra till att fler har råd att köpa produkter framställda med nya gröna tekniker.

FMC:s grundande medlemmar inkluderar stora globala företag med betydande köpkraft inom de fyra sektorerna stål, flyg, lastbilstransport och sjöfart. De olika företagen har åtagit sig olika inköpsåtgärder inom de fyra områdena: som att köpa eller kontraktera nollutsläppande medelstora eller tunga fordon till 2030, eller att köpa minst 10 procent stål med nästan nollutsläpp till 2030. Ytterligare fyra sektoriella åtaganden kommer att lanseras i början av 2022.

Medgrundare:
Aker ASA, Agility Logistics, Amazon, A.P. Møller – Mærsk, Bain & Company, Bank of America, Boston Consulting Group, Boeing, Cemex, Dalmia Cement (Bharat) Limited, Deutsche Post DHL Group, Fortescue Metals Group, Holcim, Invenergy, Johnson Controls, Mahindra Group, Nokia, Ørsted, Scania, SSAB Swedish Steel, Trafigura Group, Trane Technologies, United Airlines, Vattenfall, Volvokoncernen, Yara International, Western Digital, ZF Friedrichshafen AG