Core-hamnarna kräver statlig prioritering

Representanter för de svenska core-hamnarna kräver tydligare prioritering av deras verksamheter i den nationella infrastrukturplaneringen. De kritiserar också bristen på nya satsningar på hamnar och statligt stöd för sjöfart och hamnar.

Trelleborgs Hamn, Stockholms Hamnar, Göteborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP) och Luleå Hamn är utsedda till core-hamnar av EU-kommissionen. Det betyder att de är klassade som några av de viktigaste hamnarna i Europa med en central roll för utvecklingen av de europeiska transportkorridorerna och nätverken.

I ett gemensamt pressmeddelande går nu de svenska core-hamnarna ut och kritiserar att förslaget till ny infrastrukturplan som presenterades förra våren inte innehöll några nya satsningar på hamnar eller statligt stöd för sjöfart och hamnar. De kräver också att Sverige tydligare bör prioritera dessa hamnar i planen, såsom redan görs på EU-nivå, innan beslutet fattas under våren.

“Staten bör ta ett större ansvar för investeringar i core-hamnarnas kritiska infrastruktur. Varje hamn är unik och bedriver olika verksamheter. Vi svenska core-hamnar erbjuder effektiva logistiksystem som skapar högt samhällsvärde på investerade medel. Så som satsningarna på järnvägsspår, anslutande vägar, hållbara transportlösningar och FoU-insatser”, skriver Thomas Andersson, vd för Stockholms Hamnar, som representant för core-hamnarna.

De menar också att begreppet core-hamn behöver förtydligas och användas som ett prioriteringsverktyg inom svensk infrastruktur för att hamnarna ska kunna upprätthålla en hög nivå inom EUs transportkorridorer. Genom att satsa på core-hamnarna där godsflödena är störst menar de att samhällsnyttan blir större.

Remisstiden för infrastrukturplanen avslutas den 28 februari. Först efter det kommer ett beslut fattas.