Corem förvärvar grannfastighet i Älvsjö

Corem förvärvar fastigheten Fabrikören 6 i Älvsjö industriområde, Stockholm. Fastigheten är belägen i nära anslutning till flera av Corems befintliga fastigheter.

Fabrikören 6 är en fullt uthyrd industrifastighet med uthyrbar area om cirka 1 600 kvm, bestående av huvudsakligen lager- och verkstadsytor. Totalt årligt hyresvärde uppgår till cirka 2 mkr och återstående hyreslängd är 3,5 år.

– Fastigheten utgör ett bra komplement till befintligt bestånd och förvärvet är i linje med vår strategi att fortsätta växa fastighetsportföljen i Stockholm, kommenterar Corems vd Eva Landén.