Corem gör Jönköpingsförvärv

Corem förvärvar logistikfastigheten Jönköping Hedenstorp 2:41 i Jönköping för 140 mkr. Förvärvet är Corems första i industriområdet Hedenstorp.

På fastigheten finns två nyligen uppförda, moderna lager- och logistikanläggningar. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 10 500 kvm och uthyrningsgraden är 85 procent med en återstående kontraktslängd om 8,5 år.

– Förvärvet innebär att vi etablerar oss i en ny del av staden. Hedenstorp industriområde är ett expansivt område som har bra kommunikationer med närhet till Riksväg 40 och Jönköping Airport, kommenterar Corems vd Eva Landén.

Jönköping är en av Corems prioriterade orter och bolaget äger sedan tidigare 20 fastigheter i Jönköping, om totalt 77 000 kvm uthyrbar area.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 140 mkr. Planerad tillträdesdag är den 1 december 2020.