Corem listas på Large Cap

Efter Corems köp av Klövern listades bolaget i onsdags på Nasdaq Large Cap, med ett uppskattat börsvärde på 28 miljarder SEK, och ersatte därmed Klövern på listan.

Corem listades på Mid Cap i januari 2011 och har sedan dess vuxit kontinuerligt. I mars offentliggjordes ett uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare i syfte att slå samman bolagen och i slutet av juni nådde Corem 95 procents ägande i Klövern.

Från den 21 juli handlas Corems aktie därmed på Nasdaq Large Cap, där man ersätter Klövern.

– Vi ser det som ett viktigt steg då det innebär ökad uppmärksamhet från både analytiker- och journalistkåren. Det ger oss möjlighet att nå ut bredare samt att Corem blir tillgängligt som placeringsalternativ för fler institutionella investerare och fonder, säger Corems vd Eva Landén i ett pressmeddelande.

Corem var innan köpet av Klövern ett renodlat logistikfastighetsbolag. och sammanslagningen mellan bolagen, som båda har Rutger Arnhult som storägare, skapar enligt henne en välbalanserad portfölj med både logistik- och kontorsfastigheter med ett samlat värde om 76 642 miljoner kronor.

Sedan 30 juni inkluderas Corem i Global Property Research (GPR) General Index och GPR 250 Index, som består av de 250 mest likvida börsnoterade fastighetsbolagen i världen.