Corem säljer hela sitt Jönköpingsbestånd till Emilshus

Emilshus har förvärvat 16 fastigheter i Jönköping och två fastigheter i Linköping med en total uthyrningsbar area om 65 290 kvm och en genomsnittlig återstående hyrestid om 5,1 år av Corem. Genom affären lämnar Corem Jönköping. Årligt hyresvärde uppgår till 65 miljoner kronor.

Fastigheterna i Jönköping ligger väl samlade i Ljungarum, Torsvik och på Gamla flygfältet i Jönköping. Fastigheterna i Linköping är belägna i Torvinge industriområde invid E4:an. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 96 procent med välkända hyresgäster såsom Bubs (Orkla), Postnord, Ramudden, ÖoB och DHL. Tillträde kommer att ske under andra kvartalet 2024.

Jakob Fyrberg, vd för Emilshus. Foto Emilshus.

– En strategiskt viktig affär för Emilshus som genom förvärvet blir en stor aktör i Jönköpingsregionen. Fastigheterna är välavkastande, belägna i bra mikrolägen och har en lång återstående hyrestid. En affär i linje med Emilshus strategi, kommenterar Jakob Fyrberg, vd för Emilshus.

Corem minskar skuldsättningen

Corem har i två separata affärer tecknat avtal om försäljning av 19 fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 768 mkr, vilket är i linje med bokfört värde.

I Huddinge säljs fastigheten Ellipsen 5 och i Linköping säljs tomträtterna till fastigheterna Magneten 2 och Megafonen 4. Fastigheterna har huvudsakligen ytor för lätt industri och lager, med en total uthyrningsbar area om cirka 9 050 kvm.

I Jönköping och Huskvarna säljs 16 fastigheter med en total uthyrningsbar area om cirka 60 000 kvm som huvudsakligen utgörs av lokaler för lager med inslag av kontor. I och med denna försäljning lämnar Corem Jönköping.

– Försäljningarna frigör kapital för nya affärsmöjligheter och fortsatt minskad skuldsättning. Corem gör en geografisk renodling och samtidigt får köparen i Jönköping en väldigt fin och samlad portfölj för vidare utveckling, kommenterar Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem.