Corem säljer sju fastigheter till Bolix

Fastighetsbolaget Corem har tecknat avtal om att sälja sju fastigheter i Borås, Lerum och Göteborg till Bolix. Fastigheterna har ett underliggande värde om 200 miljoner kronor och en total uthyrningsbar yta om ca 27 900 kvm.

De sju fastigheterna utgörs huvudsakligen av lokaler för industri/lager, friskvård och handel i Borås, Lerum och Göteborg. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 27 900 kvm. Hyresvärdet uppgår till 19 miljoner kronor och uthyrningsgraden ligger på 86 procent.

– Dessa avyttringar är ytterligare ett steg i Corems renodling samtidigt som vi frigör kapital till andra investeringar i mer prioriterade segment, kommenterar Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem.

Fastigheterna säljs till Bolix, Colliers har varit rådgivande i affären. Frånträde är planerat till den 3 oktober 2022.

De berörda fastigheterna är:

Borås: Fjädern 3, Fjädern 4, Pantängen 19 och Rotorn 1.

Lerum: Ölslanda 1:255.

Göteborg: Arendal 5:1 och Tingstadsvassen 30:2.

Flygfoto över Borås. Foto Per Pixel Petersson.