Corona driver upp byggtakten

E-handelns tillväxt driver på logistikbehovet. Enligt CBRE kräver e-handel 2,4 gånger mer yta och Prologis spår 5 miljoner kvm extra byggen i Europa pga pandemin. I Sverige byggs 766 000 kvm 2021, ett historiskt rekord.

Artikel ur Dagens Logistik nummer 4 2020. Läs hela tidningen här

E-handelslogistik är mer ytkrävande än klassisk butikshandelslogistik, och
i takt med att e-handeln växer i omsättning behöver alltmer lagerytor byggas. Tillväxten har också fått en rejäl skjuts av corona. Enligt Prologis har pandemin gjort att prognosen för e-handelns penetration i Europa
skrivits upp med 2.5 procentenheter till 2024, från tidigare 15 till 17,5 procent.
– I praktiken innebär detta att fem miljoner kvadratmeter extra
logistikytor kommer att behöva byggas i Europa fram till 2024,
enbart på grund av pandemins påverkan, säger Prologis forskningschef Dirk Sosef.
Framförallt kommer yttillväxten att ske inom regional logistik, utbyggd närdistribution och positionering inom omnikanalhandel, enligt Prologis.

Fem miljoner kvadratmeter extra logistikytor kommer att behöva byggas i Europa fram till 2024, enbart på grund av pandemins påverkan.

2021 svenskt byggrekordår
Även i Sverige byggs det allt mer logistikytor. Enligt Dagens Logistiks siffror kommer totalt omkring 26 större lagerprojekt på sammanlagt ca 766 000 kvm att byggas under 2021, vilket är en historisk rekordsiffra.

Linda Persson, Cushman & Wakefield

Även för 2022 syns redan omkring 500 000 kvm i
orderböckerna, där Axfoods och Coops nya jättelager på 126 000 respektive 110 000 kvm drar upp volymen.

– Det byggs otroligt mycket just nu. Det är också en hel del förfrågningar med tajt tidplan ute och snurrar. Jag tror att det kan tillkomma ytterligare några logistikprojekt som blir klara under 2021, säger Linda Persson, associate director inom uthyrning på Cushman & Wakefield.

Mest byggs det i Norrköping 2021, som får fyra nya storlager under året, där Postnord TPLs nya Bauhaus-lager på 70 000 kvm och Rustas utbyggnad på 69 000 kvm blir årets två största logistiketableringar. Även Martin & Servera och Almroths planerar nybyggen i Norrköping 2021, på vardera 30 000 kvm.

Planerade Logistikbyggen 2021. Statistik: Dagens Logistik

Spår 2,4 gånger mer ytbehov
Enligt fastighetsrådgivaren CBRE har pandemin gjort att den totala omsättningsandelen online ökar från 10 procent 2019 till 14 procent 2020 i Sverige, vilket i sin tur leder till en byggboom för logistik under de kommande två åren.

Hampus Otterhäll, CBRE

– Vi kommer att se en ”spike” i färdigställda logistikytor under 2021 och fram till första halvan av 2022. Därefter tror vi att det kommer återgå till en mer normal tillväxttakt, säger CBREs kapitalmarknadschef Hampus Otterhäll.

Vi kommer att se en ”spike” fram till första halvan av 2022.

Enligt CBRE behöver renodlad e-handel i Sverige i genomsnitt 2,4 gånger mer logistikyta än butiksbaserad handel.
– Ytbehovet skiljer sig såklart mellan olika segment, produktkategorier med höga returgrader behöver t ex mer logistikyta än än de som har låga eller inga returer, säger Hampus Otterhäll.
Enligt CBREs logistikrapport Nordics Viewpoint 2020 utgör ren e-handel fortfarande en ganska liten del av den totala logistikytan.
Däremot står TPL-branschen för en stor del av yttillväxten med 30
procent i det befintliga logistikfastighetsbeståndet i Sverige, och
35 procent av den tillkommande ytan under 2020.

Stark efterfrågan på logistik
Logistik har också blivit ett av de hetaste fastighetssegmenten att investera i, och kapital riktat mot logistikfastigheter fortsätter att öka.

Peter Wiman, Savills

Enligt Peter Wiman, analyschef på Savills i Sverige, är marknaden stabil trots det osäkra ekonomiska läget.
– Logistikfastigheter är väldigt populärt, många av de större utländska institutionerna och fonderna har kapital allokerat mot logistik. När så mycket kapital kommer in i en bransch så skapas en kraftig konkurrenssituation, vilket kan påverka priserna.

Svensk logistik är fortfarande billig jämfört med andra, större marknader i Europa.

I Sverige har priserna på logistikfastigheter stigit rejält de senaste åren. Yielderna, alltså direktavkastningskraven för logistikfastigheter, har sjunkit från omkring 7–9 procent för cirka tio år sedan till under 5 procent i dagsäget.
– Men svensk logistik är fortfarande billig jämfört med andra, större marknader i Europa. I London ryktas det om affärer med yielder på under tre procent just nu, och många andra marknader ligger mellan tre och fyra procent, berättar Peter Wiman.

AV HILDA HULTÉN