Corona ger skjuts åt digital undervisning

Sedan Coronapandemin bröt ut har Chalmers på rekordtid datoriserat all undervisning och även lyckats med konststycket att examinera tusentals studenter genom olika digitala verktyg. 

– Nu har väggarna rasat, förklarar en nöjd Per Olof Arnäs, som förutom att vara en välkänd logistikpoddare även är viceprefekt för grundutbildningen vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers – och en stark förespråkare för nyttjandet av digitala verktyg i undervisningen.  

– Universitetsvärlden kan vara väldigt konservativ, men nu har vi varit tvungna att ändra våra arbetssätt med extremt kort framförhållning. 

När Coronapandemin nådde Sverige stod Chalmers inför aldrig tidigare skådade utmaningar: nästan 10 000 studenter skulle tenteras inom de närmaste veckorna, samtidigt som restriktionerna för hur många människor som får samlas på kort tid gick från 500 till max 50 personer. 

Universitetsvärlden kan vara väldigt konservativ, men nu har vi varit tvungna att ändra våra arbetssätt med extremt kort framförhållning

– Vi insåg att tentorna som gick av stapeln den 14–20 mars inte skulle kunna ske i tentasal, bara några dagar före. Det var en extremt kort framförhållning. Jag hamnade i den krisorganisation som skulle lösa problemet, berättar Per Olof Arnäs. 

Alla Sveriges universitet och högskolor satt givetvis i samma sits men något självklart svar på frågan har inte funnits, i stället har lärosätena använt en palett av olika verktyg, för att kunna tentera studenterna. 

– Grundidén med en tenta är att testa studenternas kunskaper i en övervakad tentasal utan hjälpmedel. Det är inte möjligt att uppnå på distans. I stället kan man ställa andra typer av frågor, där det inte lönar sig att fråga sina kompisar och där tiden man har till sitt förfogande begränsas. Det går även att ändra ordningen på frågorna slumpmässigt, för att inte alla ska vara på samma stadie samtidigt, säger Per Olof Arnäs, som dock menar att det här inte är tillräckligt bra metoder, utan att lösningen på längre sikt kommer se annorlunda ut. 

– Det vi kommer landa i är alternativa examinationsformer: inlämningsuppgifter, hemtentor, projekt där studenterna ska skapa eller kritiskt granska något. Det kan handla om att skriva en uppsats om lagerstyrning eller att hitta den bästa uppsatsen om ämnet online och förklara varför den är bäst. Det här är en positiv utveckling tycker jag, som leder till ett fördjupat lärande. 

Bort från industritänk

Per Olof Arnäs har länge varit en förespråkare för en digitalisering av undervisningen, och i en debattartikel i Ny Teknik från 2019 beskriver han hur universitetsutbildning idag bygger på industrisamhällets logik med volymproduktion, standardisering och därefter en “kvalitetsstämpel” i form av en examen som garanterar vissa kvalifikationer, samtidigt som dagens samhälle förändras snabbt med helt nya utmaningar – som han menar kräver en uppdatering även av utbildningsväsendet. 

Per Olof Arnäs. Foto Anna-Lena Lundqvist.

– Det handlar om att vi borde fokusera på göra rätt saker, istället för att göra saker rätt. Högre utbildning handlar mycket om att få ut så många studenter som möjligt för pengarna, jag tycker vi borde fokusera mer på vad studenterna egentligen får med sig. 

Att utbilda studenterna online ger utökade möjligheter till flexibilitet i undervisningen utifrån olika individers behov, men också efter arbetsmarknadens behov. 

– Men där är vi inte än, att överhuvudtaget gå över till onlineutbildning har inneburit en enorm arbetsbörda för universitetslärarna.  

Tror på transformation

Per Olof Arnäs är dock övertygad om att Coronakrisen kommer leda till att universitetsundervisningen generellt kommer att ta till sig nya digitala arbetssätt. Att tvingas undervisa genom ex. Zoom kommer leda till ett mentalt skifte som gör det möjligt att i framtiden på ett annat sätt se onlineundervisning som en naturlig del av undervisningen. 

Det handlar om att vi borde fokusera på göra rätt saker, istället för att göra saker rätt.

– Det kommer också vara fullständigt nödvändigt, när nu hundratusentals människor är varslade, uppsagda och permitterade. Lärosätena kommer få uppdrag av staten att erbjuda vidareutbildningar för många av dessa och för att klara det uppdraget krävs att vi tar fram onlinekurser som många kan ta del av. 

Redan nu finns två stycken kurser inom logistikområdet som Per Olof Arnäs varit med och tagit fram, som Chalmers erbjuder gratis genom onlineutbildningssystemet EdX. Kurserna är så kallade MOOCs (Massive Open Online Courses): System Design for Supply Chain Management and Logistics och Master Control in Supply Chain Management and Logistics. 

– Vi ser redan nu att intresset för dessa ökat under coronakrisen, och hoppas att många fler som kanske sitter hemma tar chansen.

Känd logistikpoddare 

Per-Olof Arnäs är en av de forskare som tagit bildningsansvaret, vid sidan av utbildning och forskning – på stort allvar. Han är en flitigt anlitad föreläsare och driver tre poddar; Logistics Rocks, Podgeek och  Logistikpodden, som han numera driver tillsammans med logistikkonsulten Nina Modig. 

av Klara Eriksson