Corona leder till byggboom för logistikytor

Den ökande e-handeln driver på logistikytbehovet. Enligt CBRE kräver ren e-handel 2,4 gånger mer logistikyta än klassisk butikslogistik, och enligt Prologis behöver fem miljoner kvadratmeter extra lagerytor byggas i Europa fram till 2024, enbart på grund av pandemin.

 Behovet av logistikytor bara växer och tillväxten har fått en extra skjuts på grund av corona. Enligt Prologis har pandemin gjort att prognosen för e-handelns tillväxt i Europa skrivits upp med 2.5 procentenheter till 2024, från 15 procent till en e-handelspenetration på 17,5 procent. Med ökad e-handel behövs också mer logistikytor. 

–  I praktiken innebär detta att ytterligare fem miljoner kvadratmeter extra logistikytor kommer att behöva byggas i Europa fram till 2024, enbart på grund av pandemins påverkan, sa Prologis forskningschef Dirk Sosef vid ett webinar i oktober. 

Framförallt kommer yttillväxten att ske inom regional logistik, utbyggd närdistribution och positionering inom omnikanalhandel, enligt Prologis.

Spår 2,4 gånger mer ytbehov

Enligt fastighetsrådgivaren CBRE har pandemin gjort att den totala omsättningsandelen online ökar från 10 procent 2019 till 14 procent 2020 i Sverige, vilket i sin tur leder till en byggboom för logistik under de kommande två åren. 

– Vi kommer att se en ”spike” i färdigställda logistikytor under 2021 och fram till första halvan av 2022. Därefter tror vi att det kommer återgå till en mer ”normal” tillväxttakt, säger CBREs kapitalmarknadschef Hampus Otterhäll.

Hampus Otterhäll. Foto CBRE

Enligt CBREs uppskattningar behöver renodlade e-handlare i genomsnitt 2,4 gånger mer logistikyta än butiksbaserad handel i det befintliga logistikbeståndet.

– Ytbehovet skiljer sig såklart mellan olika kategorier.  Produktkategorier med höga returgrader behöver sannolikt öka sin logistikyta mer än än de som har låga eller inga returer, säger Hampus Otterhäll. 

Enligt CBREs logistikrapport Nordics Viewpoint 2020 är den rena e-handelns andel av den totala logistikytan fortfarande ganska liten. Däremot står TPL-branschen för en stor del av yttillväxten inom logistik med en andel på 30 procent i det befintliga logistikfastighetsbeståndet i Sverige, och 35 procent av den tillkommande ytan under 2020.

Av Hilda Hultén