Corona nu den största risken för globala försörjningkedjor

COVID-19 är den största störningen som drabbat globala försörjningsskedjor sedan jordbävningen i Tohoku och tsunamin som förstörde Japan 2011. Det slår en färsk undersökning från Gartner fast.

Geraint John, vice vd för Supply Chain Research & Advisory på Gartner beskriver i en artikel på Linkedin att den omfattning, räckvidd och hastighet med vilken coronaviruset har spridits från Kina till Sydkorea, Italien och många andra länder runt om i världen gör det till en händelse av en aldrig tidigare skådad storlek i modern tid.

Inte överraskande är COVID-19 nu den riskfaktor som beslutsfattare inom supply chain är mest oroliga för. Preliminära uppgifter från en nyligen genomförd Gartner-undersökning visar att nästan hälften betraktar Corona som en “betydande risk” för deras verksamhet. Epidemin har överträffat andra orosmoment som tullar, handelskrig och cybersäkerhet och hamnar högst upp i riskrankningen, som diagrammet nedan illustrerar.

No alt text provided for this image

Stor påverkan redan

COVID-19 har redan stor påverkan på företagen, enligt deltagarna i undersökningen – som är spridda över flera kontinenter och industrisektorer. Nästan två tredjedelar rapporterar att deras anställda redan har påverkats av resebegränsningar, önskemål om arbete hemifrån och så vidare. Och de närmaste veckorna kommer effekterna av sådana åtgärder på personalen att öka, 44 procent av de svarande förväntar sig att dessa effekter kommer att bli “betydande.”

Coronaviruset har påvisat det faktum att försörjningskedjor inte bara är fysiska konstruktioner som består av råmaterial, produktionslinjer, lager, lager och lastbilar. De är också mänskliga konstruktioner. När människor inte kan komma att arbeta på fabriker, distributionscentraler, hamnar och andra anläggningar, rubbas oundvikligen försörjningskedjorna.

Påverkar utbud och efterfrågan

Hälften av de svarande uppger att de har sett sekundära effekter av Coronakrisen i form av brist på råvaror, komponenter och färdiga produkter, samt deras leverantörers tillverkning och transportkapacitet. Begränsningseffekterna på utbudssidan förväntas också öka under resten av mars och in i april, enligt svaren i undersökningen.

På efterfrågesidan vittnar fler av supply chain-beslutsfattarna om minskande kundorder och minskad försäljning än ökande (drivet av högre efterfrågan på artiklar som medicinska förbrukningsvaror och mat). Och detta gap förväntas att öka under de kommande veckorna.

No alt text provided for this image

Företagens åtgärder

När det gäller åtgärder som företagen vidtagit har nästan varje organisation förstärkt hälso- och hygienåtgärder, såsom handtvätt, för personal och besökare på arbetsplatsen.

Tre fjärdedelar har avbrutit interna evenemang, konferensdeltagande och andra fysiska möten och hindrat anställda att besöka företag, leverantörer och kunder.

Mer än hälften har bett personalen att arbeta hemifrån, och denna praxis förväntas vara den mest använda under de kommande veckorna. En fjärdedel säger också att personal kan bli ombedda att stanna hemma på obetald basis. Dock uppger bara 5 procent att man redan genomfört detta.

Nästan två tredjedelar av företagen har inrättat en krishanteringsgrupp med uppgift att utvärdera signaler på förändrad efterfrågan.

Mer än hälften har varnat kunderna om potentiella förseningar eller produktbrist, och 43 procent har tagit fram en fördelningsplan för färdiga varor.

Ökade ledtider

Framöver förväntar sig undersökningsdeltagarna behöva arbeta hårdare för att kunna svara mot orderingången, skjuta upp planerade produktlanseringar, dra tillbaka vissa produktalternativ från marknaden, flytta runt varor i logistiknätverket samt öka ledtiderna.

Inrättandet av ett krishanteringsteam är även en av de vanligaste åtgärderna på försörjningssidan. Nästan tre fjärdedelar av de svarande uppger att de har analyserat tillgång på råvaror och komponenter för att mäta hur länge man kan hålla igång produktionslinjer med befintliga lager. Sju av tio har bedömt leverantörernas kapacitet i de drabbade regionerna och har hittat strategiska partners för att genomföra planer för kontinuitet i verksamheten. Under de kommande veckorna förväntas detta arbete bli mer omfattande.

No alt text provided for this image

“Vi vet ännu inte hur illa denna Coronaviruskris kommer att bli, antingen mänskligt eller ekonomiskt, eller hur långt in på 2020 dess inverkan kommer att kännas. Men det påminner oss om att vi inte kan ta en smidig drift av våra folk- och kapitalintensiva leveranskedjor för givet, särskilt när de är globalt beroende av varandra, säkerhetslager och tidskritiska” skriver Geraint John, vice vd för Supply Chain Research & Advisory på Gartner och fortsätter:

“COVID-19 bör vara en väckarklocka till styrelser, vdar och ledare i försörjningskedjan att det inte är ett valfritt tillägg att vara väl förberedda för störningar, oavsett orsak. Det är en affärsnödvändighet.”