Covid-19-vaccin utmanar leveranskedjor

En ny internationell rapport från DHL med den talande titeln Att leverera pandemisk resiliens – hur man säkrar stabila försörjningskedjor av vacciner och sjukvårdmaterial under Covid-19 och framtida hälsokriser identifierar kritiska utmaningar för Covid-19-logistik.

Enligt DHL förväntas de första tillstånden för akutanvändning av Covid-19-vaccin börja gälla under sista kvartalet av år 2020, och därmed utmanas logistikleverantörer att snabbt inrätta medicinska transportkedjor för att leverera en ofattbar mängd på mer än 10 miljarder serumdoser över hela världen.

DHL har därför, tillsammans med McKinsey & Company, publicerat en rapport om att leverera en stabil logistik för vaccin och medicinska varor under Covid-19 och framtida hälsokriser.

För närvarande utvecklas och testas mer än 250 vacciner uppdelat på sju olika plattformar. Eftersom framtagandet av Covid-19-vaccin har påskyndats genom sina utvecklingsfaser, kommer troligen stränga temperaturkrav (upp till -80°C) att införas för vissa vaccin för att säkerställa att deras effekt bibehålls under transport och lagerhållning.

Detta innebär nya logistikutmaningar för den befintliga medicinska transportkedjan som vanligtvis transporterar vaccin vid 2–8°C. I rapporten utvärderar DHL hur transporten av temperaturkänsliga vaccin kan hanteras mer effektivt för att bekämpa den fortsatta spridningen av viruset. Omfattningen av denna uppgift är enorm: för att kunna erbjuda global täckning av Covid-19-vacciner, krävs upp till 200 000 palltransporter och 15 miljoner leveranser i kylboxar samt att över 15 000 flygningar kommer krävas för att kunna nå hela världen.

– Covid-19-krisen uppstod med en aldrig tidigare skådad bredd och påverkan. Den krävde att regeringar, företag och logistikbranschen snabbt anpassade sig till nya utmaningar. Som världsledande inom logistik vill vi dela med oss av vår erfarenhet av att vara verksam under en av de största hälsokriserna i modern historia för att utveckla strategier i en alltmer sammankopplad värld, förklarar Katja Busch, Chief Commercial Officer DHL.

Partnerskap framtiden

Lämpliga partnerskap inom transportkedjan kan spela en nyckelroll när regeringar arbetar för att säkerställa kritiska medicinska leveranser under krissituationer som denna, menar DHL. För att starta dialogen mellan olika aktörer och förbättra beredskapen inom logistik för medicinska leveranser under en pandemi, erbjuder DHL ett ramverk för samarbete mellan logistikföretag och myndigheter, politiker, icke-statliga organisationer och den biovetenskapliga industrin. Ramverket hjälper till att fastställa åtgärder för att säkerställa så stabila och säkra leveranskedjor som möjligt. Förutom en beredskapsplan inkluderar detta ett partnernätverk, stark fysisk logistikinfrastruktur och IT-aktiverad transparens i leveranskedjan. Slutligen bör en insatsenhet med ett tydligt mandat inrättas för att genomföra alla kritiska aktiviteter med kort varsel.