D-Congress flyttas fram

D-Congress flyttas fram till den andra juni, på grund av den rådande covid-19-pandemin. Det kan även bli aktuellt att flytta mässan till hösten.

Coronapandemin fortsätter och i nuläget är sannolikheten minimal för att det går att genomföra en mässa med drygt 1600 deltagare i mars 2021, det skriver Svensk Digital Handel, som därför flyttar D-Congress fram till onsdagen den 2 juni 2021.

“För någon månad sedan var vi optimistiska. Vi trodde att vi 2021, precis som tidigare år, skulle kunna genomföra D-Congress torsdagen i vecka 10. Sedan vi kommunicerade detta i september har utvecklingen med Coronapandemin gått åt fel håll. Vi har därför beslutat att det alternativa datumet, den 2 juni, är det vi arbetar mot för D-Congress 2021.” skriver Svensk Digital Handel.

“Men vi lever i en tid av ovisshet. Vi för därför en dialog med vår medarrangör Svenska Mässan för att vid behov hitta ett nytt alternativt datum under hösten 2021”

  C.