Dachser förvärvar europeiskt livsmedelslogistikföretag

Globala logistikkoncernen Dachser fortsätter sin europeiska expansion och förvärvar familjeägda Brummer, en logistikleverantör av temperaturreglerade livsmedel mellan Tyskland, Österrike och grannländerna. Företaget har två stora lager i Tyskland och Österrike.

Familjeföretaget Brummer Logistik grundades 1977 i tyska Bayern, där företaget äger en 40 000 kvm stor anläggning för kylda och frysta livsmedel. Ett dotterbolag etablerades 2021 i österrikiska Marienkirchen, där man har ett lagerutrymme på 45 000 kvm. Båda anläggningarna har markytor lämpliga för att bygga ytterligare logistik. Med sitt strategiska läge på gränsen mellan Tyskland och Österrike konsoliderar företaget med sina 950 anställda godsflöden från hela Europa.

Dachser förvärvar hela Brummerkoncernen och dess operativa verksamhet. Köpeskillingen kommer enligt avtalet inte offentliggöras. Förvärvet är föremål för godkännande av de tyska och österrikiska konkurrensmyndigheterna.

– Med köpet av Brummer förvärvar vi ett kvalitetsledande företag som har ett mycket gott anseende. Dessutom är vi glada att kunna utöka vårt eget nätverk för livsmedelslogistik i Centraleuropa. Tillsammans med våra senaste förvärv av Müller Fresh Food Logistics i Nederländerna och Frigoscandia i norra Europa stärker vi vår position som ett av de ledande livsmedelslogistikföretagen i Europa, kommenterar Burkhard Eling, vd för Dachser.

Brummer var en av grundarna av European Food Network 2013, som omfattar 34 europeiska länder under Dachsers systemledarskap. Efter köpet kommer Brummer integreras helt i Dachser Food Logistics nätverk. Brummers operativa verksamhet kommer fortsatt ledas av Max Reih och hans ledningsgrupp.

– Att vara en del av Dachsers europeiska nätverk öppnar ytterligare möjligheter för tillväxt. Vi tar därmed vårt partnerskap, som har utvecklats genom åren, till nästa nivå. Vi stärker vår långsiktiga position på marknaden och erbjuder våra kunder nya möjligheter för gränsöverskridande styckegodstransporter och kontraktslogistiktjänster inom livsmedelssegmentet. Det skapar också stabilitet för vår personal.