Dachser satsar på megatrailers

Sedan april 2021 fokuserar logistikföretaget Dachser på så kallade “megatrailers” när de köper in nya semitrailers i Tyskland. Det generösare lastutrymmet, trots samma längd och bredd i övrigt, ger bättre kapacitetsutnyttjande. Den tyska flottan ska vara helt konverterad till 2027.

Megatrailers har samma längd och bredd som en vanlig semitrailer och den totala höjden är lägre än fyra meter, den maximalt tillåtna fordonshöjden i Tyskland. Lastutrymmet blir större eftersom lastytan ligger knappa 100 cm över vägbanan, vilket ger 20 cm extra höjd invändigt. Totalt innebär det 8 kubikmeter mer lastutrymme per trailer.

– Den begränsande faktorn i samlastningsverksamheten är normalt inte den högsta tillåtna vikten på 40 ton, utan den tillgängliga volymen. Mer lastutrymme innebär bättre kapacitetsutnyttjande: när det gäller megatrailern kan det handla om så mycket som 18 procent, säger Christian Schütz, Department Head Technics/Technical Purchase hos Dachser, i ett pressmeddelande.

Med lastning i dubbla däck får det plats 67 europallar i en megatrailer, vilket är nära kapaciteten hos en semitrailer med två växelflak. Med den senare lösningen får man dock ytterligare fem pallplatser, varför den kommer att förbli företagets föredragna alternativ tills vidare.

– Megatrailers är dyrare i inköp men de kompenserar för det under sin livslängd genom en större kostnadseffektivitet. Dessutom bidrar denna ökade processeffektivitet till vår långsiktiga strategi för klimatskydd, kommenterar Christian Schütz.