Dachser utökar utsläppsfria leveranser till 11 europeiska städer

Logistikföretaget Dachser utökar tjänsten Emission-Free Delivery till 8 nya europeiska städer i slutet av 2022. Tjänsten finns redan i Stuttgart, Freiburg och Oslo där eldrivna transportcyklar gjorda för samlastning av varor utgår från mikronav som servas av ellastbilar.

Logistikföretagets tjänst med utsläppsfria leveranser sker som standard i vissa definierade stadscentrum, normalt i stadskärnan med gågator. I det aktuella området släpps inga luftföroreningar eller växthusgaser ut och bullerutsläppen är lägre. Tjänsten finns i dagsläget i Stuttgart, Freiburg och Oslo. Nästa steg är lansering i Berlin, München, Strasbourg, Paris, Prag, Köpenhamn, Madrid och Porto.

– Vår satsning för att utöka Dachser Emission-Free Delivery till minst elva europeiska städer till slutet av 2022 är den första av en rad åtgärder som vi kommer att införa under de kommande åren som ett led i vår långsiktiga strategi för klimatskydd, kommenterar Stefan Hohm, utvecklingschef med ansvar för klimatskydd inom Dachser.

När företaget utformade tjänsten omdefinierade de sina logistikprocesser för samlastningsleveranser i stadskärnor. Batteridrivna skåp- och lastbilar samt eldrivna transportcyklar skräddarsys utifrån ett modulärt system för att uppfylla de lokala kraven. Cyklarna specialkonstrueras för samlastning och varor på pall upp till 250 kg. Rutterna utgår från mikronav, små lager nära stadskärnan, och betjänar främst gågator. Varor transporteras till mikronaven för distribution med ellastbilar, som också kan direktleverera varor som är för tunga eller stora för transportcyklarna.

– I det här arbetet förlitar vi oss framför allt på effektiv logistik och tekniska innovationer. Istället för att göra det här på egen hand vill vi arbeta tillsammans med kunder och partners som också är angelägna om att aktivt forma hur logistikbranschen agerar för att införa teknik med låga och inga utsläpp. Vi är övertygade om att detta är det enda sättet att uppnå det tvågradersmål som fastställdes i Parisavtalet samt EUs och många andra länders klimatmål på medellång och lång sikt.