Dagabs nya Landskronalager får solcellstak

Axfoodkoncernen och inköps- och logistikbolaget Dagab bygger nu sin tredje stora solcellssatsning på ett år tillsammans med fastighetsägaren Logicenters. En solcellspark på 30 000 kvm ska installeras på det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona, som ska stå färdigt i år.

Förra året beslutade Dagab att etablera ett helt nytt rikslager för frukt och grönt i Landskrona tillsammans med Logicenters. Det 37 000 kvm stora lagret dubblerar ytan jämfört med dagens lager i Helsingborg om 16 000 kvm.

Igår torsdag skrev parterna ett tilläggsavtal för att utöka sitt redan existerande samarbete kring förnybar energi. När Dagab flyttar in i de nya lokalerna i november kommer 7 000 solcellspaneler vara installerade på taket på en yta om ca 30 000 kvm.

– Det som är extra glädjande är att solcellsparken byggs i elområde 4 där behovet av ny elproduktion är som störst. Vår nya solcellspark bidrar till att hålla nere anläggningens elkostnader men även elpriset i området, kommenterar Jon Malmsten, soelenergiexpert på Logicenters.

Solcellsanläggningen levereras av Solkompaniet och kommer ge en effekt om 3,9 MW vid full drift, vilket motsvarar en årlig produktion på 3,4 GWh. Upplägget är ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement) där Dagab åtar sig att köpa all den el som produceras under de närmaste 15 åren, med möjlighet att sälja vidare eventuell överskottsproduktion

– Solcellssatsningarna är en del av våra satsningar på grön teknik inom ramen för våra logistikanläggningar. Anläggningen i Landskrona adderar viktig, ny, grön energi samtidigt som den stöttar energibehovet för vår verksamhet i Landskrona, kommenterar Nicholas Pettersson, vd för Dagab.

Nästa år tar Dagab och Logicenters också Nordens största takbaserade solcellstak i drift när det nya logistikcentret i Bålsta, norr om Stockholm, invigs. Den anläggningen omfattar över 16 000 paneler på en yta om ca 80 000 kvm och ger en effekt på ca 8,9 MW vid full drift och en årlig produktion på 7,8 GWh.