Försäljningen i dagligvarubutikerna ökade i juni

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 1,7 procent under juni 2021 jämfört med juni 2020, det visar Dagligvaruindex från branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel. De föregående fyra månaderna stod e-handeln för all tillväxt men nu ökade även de fysiska butikernas försäljning med 1 procent.

– För första gången sedan i januari ser vi nu återigen en positiv tillväxt i den fysiska butiksförsäljningen, medan all tillväxt under föregående fyra månader har skett på nätet. Kanske ser vi en effekt av att kunder nu i högre grad börjar återgå till de fysiska butikerna igen i takt med att vaccinationsgraden ökar och smittspridningen minskar. Värt att nämna i sammanhanget är att juni månad möter starka jämförelsetal, då försäljningen i juni 2020 ökade med hela 6,4 procent, kommenterar Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningen inom e-handeln ökade med 14,7 procent. Hemleverans ökade med 7 procent och upphämtning i butik med 22,9 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i juni till 5,4 procent.

– E-handelsförsäljningen uppvisar fortsatt höga tillväxttal, om än lägre än vad vi sett under det senaste året. E-handelsandelen var lägre i juni än under det senaste halvåret, men är fortfarande högre än jämfört med samma månad föregående år. Under sommarmånaderna sjunker e-handelsandelen generellt i och med att inköpen i mindre utsträckning planeras, kommenterar Karin Brynell.

Den totala försäljningsutvecklingen under årets andra kvartal uppgick till 0,6 procent. Försäljningen i fysisk butik minskade med 0,7 procent och e-handelsförsäljningen ökade med 26,9 procent.

Kalendereffekten beräknas till 0 procent för juni månad.