Dagligvaruhandeln växer med inflationen

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 8,7 procent under september 2022, jämfört med samma månad 2021, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. E-handelsandelen ligger 2022 på 4,6 procent.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt historiskt hög och uppgick under september till 16,1 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till –7,4 procent.

– Inflationen fortsätter att vara rekordhög och matpriserna fortsätter att stiga. Den underliggande inflationen på råvaror, drivmedel och el är en drivande faktor till de stigande livsmedelspriserna. Dessutom påverkar även direkta kostnader i butiksledet, det blir helt enkelt dyrare att driva butik, kommenterar Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningen i fysisk butik ökade i september med 9,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 7,4 procent. Hemleverans minskade med 4,5 procent och upphämtning i butik med 10,6 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i september till 4,4 procent. E-handelsandelen hittills i år uppgår till 4,6 procent – och från att ha toppat kring sex procent ligger dagligvaruhandelns andel nu drygt 50 procent högre än före pandemin.

– Trots inflationen på livsmedel är försäljningen i dagligvaruhandeln, justerat för prisutvecklingen, i linje med före pandemin. E-handelns försäljning ligger med samma beräkning nästan 50 procent högre, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten för september beräknas till 1,2 procent. Den kalenderkorrigerade försäljningen ökade därmed med 7,5 procent under september månad. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningutvecklingen under månaden till –8,5 procent.

Under årets tredje kvartal ökade försäljningen med 8,2 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Försäljningen i butik ökade med 8,9 procent och i e-handeln minskade försäljningen med 9,2 procent.

 Q3 2022jan–sep 2022
Total försäljning+8,2%+5,0%
Butiksförsäljning+8,9%+6,6%
E-handelsförsäljning-9,2%-19,7%
E-handel med hemleverans-5,1%-12,3%
E-handel med upphämtning i butik-13,7%-26,8%
E-handelsandel3,7%4,6%

Försäljningsutveckling jämfört med samma period föregående år. Källa Svenska Dagligvaruhandel.