Dagligvaruleverantörer fossilfria till 2025

21 företag i Dagligvaruleverantörernas Förbund, DLF, antar nu Fossilfritt Sveriges transportutmaning och siktar på fossilfria inrikes transporter senast år 2025.

Klimatmålet för inrikes transporter är att minska växthusgasutsläppen med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att öka tempot i omställningen driver Fossilfritt Sverige Transportutmaningen där företag, kommuner och regioner uppmanas att sätta mål för när deras transporter ska vara fossilfria. Utmaningen gäller både de transporter organisationen utför själv och de transporter man köper upp.

Dagligvaruleverantörerna har många egna transporter men det är framför allt genom att ställa krav på de transporter de köper in som de har möjlighet att påverka hela transportbranschen. DLF har ett eget transportinitiativ för sina medlemmar och nu har 21 företag ur denna antagit Transportutmaningen, och siktar på helt fossilfria inrikes transporter till 2025.

DLF-företag som antar transportutmaningen:

Arla Foods
Arvid Nordquist
Coca-Cola European Partners Sverige
Fazer Sweden
Guldfågeln
Henkel Norden
HKScan Sweden
Melitta Nordic
Midsona Sverige
Nestlé
Orkla Care Sverige 
Orkla Confectionery & Snacks Sverige
Orkla Foods Sverige
Polarbröd
Pågen
Santa Maria
SIA Glass
Skånemejerier
Spendrups Bryggeri
Svegro
Unilever Sverige

Tillsammans med Fossilfritt Sverige lyfter de också fram fem krav på regeringen, för att göra det gynnsamt för de företag som vill gå före och driva utvecklingen mot fossilfria transporter:

Regeringen borde enligt dem:

– Verka för allianser i EU som vill förlänga skatteundantaget för 100 procents förnybara drivmedel efter 2020.

– Skapa långsiktiga spelregler för investeringar i produktion av fossilfritt bränsle från åkrar och skog, genom att höja ambitionen i reduktionsplikten i nivå med vad Energimyndigheten föreslår.

– Stimulera och underlätta för investeringar i utbyggnad av infrastruktur och tillgänglighet i hela Sverige för alternativa bränslen såsom vätgas, biogas etc

– Lägga fast en elektrifieringsstrategi för lastbilar och säkerställa att storskaliga investeringar i en nationell laddinfrastruktur för lastbilar kan påbörjas snarast.

– Införa en ”ekobonus” som ger ett ekonomiskt stöd för att underlätta omlastning mellan järnväg, sjöfart och lastbil. Det skulle ge ett effektivare och konkurrenskraftigare godstransportsystem.

Totalt har nu 250 företag, kommuner och regioner antagit Transportutmaningen – se hela listan:http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/transportutmaningen