“Dags att ta höjd för rekordmånga paket varje dag”

KRÖNIKA: Tiden då vi kan förundras över hur många paket som skickas vid speciella tillfällen, som inför julen, är över. Vi får räkna med ständigt högtryck för e-handel framöver. Det är dags att stresstesta hela leveranskedjan, med applikationer, för nya nivåer. Det skriver Carsten Lundin på BluJay.


Årets julhandel har inneburit att fler paket än någonsin har levererats. Känner du igen den rubriken? Den börjar kännas rätt gammal och utsliten, liksom rubriker om att den pågående pandemin innebär ett uppsving för e-handel, med påföljande leveranser av paket.

Medierapportering om försenade leveranser och evighetslånga köer vid utlämningsställen som spricker i sömmarna på grund av den stora mängden paket som förvaras hos dem blir bara logiska konsekvenser av det stora antalet leveranser. Av allt att döma är det nya nivåer som gäller för transporter och leveranser av paket framöver. Undersökningar bland konsumenter tyder på att många som inte har e-handlat förut har börjat göra det i år. Och de flesta nykomlingarna verkar gilla att e-handla och ämnar fortsätta göra det.

Carsten Lundin är försäljningschef på SCM-mjukvaruleverantören BluJay.

Det här innebär en tydlig insikt för logistikföretag av alla slag: det går inte längre att se volymtoppar som temporära. Man måste ta höjd för en konstant högre volym. Det gäller varje del av kedjan. I Sverige handlar det både om stora lokala aktörer som Postnord och om globala giganter som UPS, samt även om utlämningsställen som innefattar allt från stora livsmedelskedjor till den lilla affären på hörnet.
Det funkar inte längre att improvisera för att lösa problem vid tillfälliga belastningstoppar.

Här är några tips för att få bättre ordning. Hela tiden.

Bättre integration mellan aktörer

Bättre integration, och därmed kommunikation, mellan olika aktörer innebär bättre service för konsumenter. Man slipper konstatera att det sista logistikföretagen som sköter en leverans inte har fått ens telefonnummer från det föregående, och därför inte kan meddela när ett paket kommer. Bättre kommunikation mellan aktörerna innebär också lägre transaktionskostnader för dem. Ju större volymer som behöver hanteras, desto mer värdefull blir bättre kommunikation mellan aktörerna.

Ju större volymer som behöver hanteras, desto mer värdefull blir bättre kommunikation mellan aktörerna


Bättre lösningar för integration gör det också enklare för mindre aktörer att erbjuda service och information ända fram till kundens dörr. I dag går det inte alltid att välja hur leveranser ska ske, till exempel till den egna dörren eller till ett utlämningsställe, vilket kan vara besvärligt för mottagaren av ett paket. Det borde vara standard.

Stresstesta för nya nivåer

När paketvolymerna skjuter i höjden blir det ofta problem med de applikationer som används för logistik. I normalfallet har de inte alls utnyttjas fullt ut, när belastningen sedan ökar passeras gränsen för när de fungerar optimalt. Lösningen på problemet är att bygga lösningar som är skalbara och klarar större volymer.

Lösningen är att bygga lösningar som är skalbara och klarar större volymer.

För att lyckas med det krävs det olika typer av tester, inte minst stresstester, av hela kedjan för leveranser, med alla applikationer och integrationspunkter som ingår.
Det här ska inte ses som punktinsatser inför nästa förväntade belastningstopp, utan som ett ständigt pågående arbete. Annars kommer det att krävas panikartad improvisation när volymerna ökar igen. Och det ser, som sagt, ut att bli hela tiden framöver.

Carsten Lundin, försäljningschef BluJay