Bristande IT-implementering dyrt för logistikföretag

Svenska transport- och logistikföretag förlorar i genomsnitt 15 timmar per anställd och månad på grund av bristande implementering av nya IT-lösningar, enligt en ny rapport från IoT-bolaget Soti. 45 procent av de tillfrågade uppger också att de använder föråldrad teknik.

Mobil- och IoT-förvaltningsbolaget Sotis rapport undersöker trender och lösningar som driver utvecklingen inom transport- och logistikbranschen, samt hur pandemin har påverkat branschens verksamhet. Av de 550 tillfrågade IT-beslutsfattarna i de åtta undersökta länderna svarar 75 procent, 64 procent i Sverige, att de gjort betydande investeringar i mobil teknik under 2020. Trots det uppger hela 45 procent globalt och 40 procent i Sverige att de använder föråldrad teknik. Enligt rapporten uppger dessutom hela 98 procent att teknikstrul leder till förlorad arbetstid varje vecka. I Sverige rör det sig om i snitt 3,5 timmar per arbetare och vecka, 15 timmar per månad.

– Pandemin har satt fokus på behovet av korrekt integration av teknik. Vi ser en tydlig investering i teknik bland transport- och logistikföretag men vi ser inte någon sammanhängande strategi för hur implementering av den nya tekniken för att motverka följderna av pandemin. Beslutsfattare inom transport- och logistikbranschen måste förstå att deras organisationer slösar bort tid, pengar och produktivitet genom att inte ta hänsyn till implementeringen och integrationen, kommenterar Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef, Soti.

Bristande implementering mellan de teknikinvesteringar som görs leder till ineffektivitet. Det kan i värsta fall tvinga personal att gå över till papper- och pennaprocesser som ökar risken för fel och försämrar effektiviteten ytterligare. Till exempel uppger 45 procent av de tillfrågade att personalen uppdaterar flera system manuellt, 31 procent att äldre teknik inte är integrerad fullt ut med nya system och 29 procent uppger att information inte sprids mellan alla system som används.

– Det finns en tydlig missmatchning mellan den teknik som transport- och logistikföretag ser behov av och den sömlösa integrationen i deras befintliga infrastruktur. Med en integrerad mobilitets- och IoT-hanteringsplattform kan transport- och logistikföretag inte bara öka hastigheten utan också minimera kostnader och säkerställa transparens i leveransen, kommenterar Stefan Spendrup.

De 550 intervjuerna delades upp mellan följande åtta marknader: USA, Kanada, Mexiko, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Sverige och Australien. Läs hela rapporten här.