Dämpad e-handel efter restriktionslyft

Svensk Handels E-handelsindikator för februari månad visar att e-handelns omsättning minskar kraftigt, minus 17 procent jämfört med samma månad föregående år.

Inkluderar man även svenska konsumenters köp från utländska e-handelsaktörer sjönk omsättningen med 20 procent. E-handeln från utlandet är, i likhet med i januari, fortsatt halverad jämfört med förra året.

Andelen av konsumenterna som e-handlat minskade till 64 procent från förra månadens 67 procent. Det är även lägre än förra årets 66 procent i februari månad, men fortsatt betydligt högre än andelen som e-handlade i februari 2020, precis innan pandemins utbrott. Varor från apotek var i likhet med i januari den populäraste kategorin att e-handla.

Johan Davidson. Foto Svensk Handel.

– Avvecklingen av pandemirestriktionerna i februari är sannolikt den främsta orsaken till minskningen i andelen e-handelskonsumenter. Det var väntat att fler än på länge skulle handla i fysiska butiker. Det säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Även om andelen e-handelskonsumenter minskade i februari är det primärt ett lägre genomsnittligt köpbelopp bland de som e-handlar som förklarar den minskande omsättningen inom e-handeln. Det genomsnittliga köpbeloppet var hela 15 procent lägre i februari 2022 jämfört med samma månad förra året.

– Det genomsnittliga köpbeloppet i februari 2022 var dessutom det lägsta som uppmätts i E-handelsindikatorn sedan mars 2020. Omsättningen inom e-handeln ligger fortsatt på klart högre nivåer än före pandemin tack vare fler som handlar, men man kan konstatera att högtrycket inom e-handeln för närvarande mattas av, säger Johan Davidson.