DB Schenker engagerar sig i Göteborgs gröna zon

DB Schenker inleder samarbete med Business Region Göteborg för att bidra till uppskalning av eldrivna godstransporter inom Gothenburg Green City Zone – och blir därmed första logistikföretag att engagera sig i initiativet.

I Gothenburg Green City Zone testar vi ny teknik och samverkar för att utveckla och skala upp systemlösningar med målsättningen att alla transporter i delar av Göteborg till 2030 ska vara 100 procent utsläppsfria.

För att lägga grund för snabbare elektrifiering, inom hela transportsektorn, har Business Region Göteborg och DB Schenker inlett ett projektsamarbete. Det går ut på att analysera och lära från skarp trafik, förstå flöden och behoven, hur och var laddstationer behöver placeras för att kunna skala fordonsflottan ytterligare och ta nästa steg.

Laddning nästa

Just nu drivs tre av transportörens fordon i centrala Göteborg av el – två paketbilar och en distributionsbil från åkerierna TGM och Bäckebols Åkeri. De tre fordonen hanterar paket som distribueras i evenemangsområdet och på Lindholmen, som båda ingår i testzonen Gothenburg Green City Zone. Elfordonen täcker även in några närliggande områden.

– Vi vill skala upp övergången till eldrift så fort som möjligt. Men våra bilar behöver laddas nattetid för att kunna köras utan avbrott under dagen. Det är inga problem för oss att ladda en handfull fordon, men för att ladda hela fordonsparken krävs andra förutsättningar än vi har idag. Här krävs laddinfrastruktur som ännu inte finns, säger Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef på DB Schenker i ett pressmeddelande.

Metod för storskalig elektrifiering

Gothenburg Green City Zone är ett initiativ av Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, samt Volvo Cars och RISE Rearch Institutes of Sweden. 

Till en början består zonen av Lindholmen, evenemangsstråket i centrala Göteborg och Forsåker i Mölndal. Här vill vi skapa möjligheter för företag, samhällsaktörer och forskare att testa, utveckla och skala upp sina idéer. Det är en zon för tester, inte förbud, där vi välkomnar och väcker intresse för nya lösningar, skapar innovation och lär oss tillsammans. Vi visar omtanke för varandra, för näringslivet, närmiljön och för klimatet.

– Vi är fast beslutna att göra godstrafiken i Göteborgs innerstad utsläppsfri så snabbt det är möjligt, och välkomnar varmt DB Schenkers engagemang. Tillsammans kommer vi att ta fram en metod för storskalig elektrifiering som andra godsaktörer kan ha glädje av, som är generell. Utmaningarna är likartade för alla aktörer, kommenterar Maria Strömberg, chef för Kluster och innovation, Business Region Göteborg.