DB Schenker först ut att testa avancerad ellastbil för fjärrtransporter

Efter tre år av förberedelser och forskning inom projektet E-Charge börjar DB Schenker nu testköra Scanias helelektriska tunga lastbil för fjärrtrafik i ordinarie linjetrafik mellan Jönköping och Södertälje. Fordonet kommer köra den långa sträckan under kvällar och nätter, för att köra distribution i städerna under dagtid.

Nu testar DB Schenker elektrifierade tunga fordon i daglig drift. Närmare bestämt en helt eldriven lastbil från Scania som ska ersätta dagens dieseldrivna fjärrekipage för godstransporter mellan företagets terminaler i Jönköping och Södertälje under kvälls- och nattetid. Lastbilen kommer också distribuera till kunder på respektive ort under dagtid, vilket ställer höga krav på både fordonet och laddinfrastrukturen.

– För DB Schenker är syftet att testa och få erfarenhet av helelektriska tunga fordon i långväga linjetrafik. Elektrifieringen för de tunga fordonen spelar en avgörande roll för vår omställning till koldioxidneutrala transporter, eftersom den tunga trafiken står för de största utsläppen för oss är det otroligt viktigt, kommenterar Anna Hagberg, Head of Network & Linehaul på DB Schenker.

Lastbilen har en kapacitet på 728 kWh, vilket innebär sju batterier. Den har utrustats med extra batterier för att kunna operera under nordiska förhållanden med en totalvikt på 64 ton och en längd på 24 meter. Det utan laddning på en sträcka på ungefär 300 km. Laddningen sker med ABB E-mobilitys högeffektsladdare på terminalerna.

– Fordonet är Scanias första långdistansbatterielektriska fordon med denna kapacitet. Jag är väldigt nöjd över att vi nu startar våra första kundtester, kommenterar David Gotthardsson, Concept Leader på Scania Pilot Partner.

E-Charge är ett projekt där 14 parter inom sektorer som fordonstillverkning, akademi, logistik, el och drivmedel arbetar tillsammans för att accelerera utvecklingen mot eldrivet.