DB Schenker ökar spårbarheten med Webfleet

DB Schenker har nyligen offentliggjort att de har valt Webfleet Solutions som global telematikpartner för koncernens fordonsspårning och tillhörande datahantering.

DB Schenker är en av världens ledande logistikleverantörer med 76 000 anställda i fler än 130 länder. I och med partnerskapet med Webfleet Solutions tar DB Schenker ytterligare ett steg mot att optimera koncernens globala godstransporter och logistik.

Genom realtidsövervakning och förmågan att koppla samman alla intressenter i leveranskedjan uppnår DB Schenker i den nya lösningen ökad transparens i det globala varuutbytet. Med valet kan DB Schenker dela fraktinformation för olika transportmedel, och leveranser kan utan problem spåras från start till mål.

– Många verksamheter inom godstransport använder redan telematik, men tillförlitligheten och kvaliteten på överförda data varierar en hel del, förklarar Florian Kemmerling, ansvarig för Internet of Things inom Global Digital Solutions hos DB Schenker.

– Det gör det svårt att samverka genom hela leveranskedjan, särskilt när det gäller mer komplexa försändelser där antalet transportörer och mängden information gör att den fulla transportplanen inte är enkelt tillgänglig. Industri 4.0 kräver att alla berörda parter har åtkomst till relevanta data. Tillgång till realtidsdata för position och återstående resetid är nyckelfaktorer för att kunna optimera leveranskedjorna ytterligare.

Fordonens internet

Telematik kallas tekniken för att koppla upp “saker”, som fordon eller hushållsmaskiner, under samlingsnamnet IoT – Internet of Things.

– Det är ovanligt att alla fordon och transportmedel som utgör leveranskedjan är sammankopplade – och om de är kopplade så är alla data som regel bara synliga för respektive ägare och kan bara användas i direkt samband med leveransen. Fraktinformation och telematikdata kopplas alltför sällan ihop, kommenterar Taco van der Leij, verksamhetschef på Webfleet Solutions Europe.

– Med Webfleet kan transportörer mycket enkelt dela explicita data. På så sätt tar DB Schenker emot positionsdata i realtid och kan spåra varje försändelse hela vägen.