DB Schenker satsar på fossilfri flygfrakt

Logistikjätten DB Schenker utökar nu sin satsning på fossilfritt flyg genom att öppna upp för kunder över hela världen att välja till det förnybara bränslet SAF när de beställer flygfrakt. Virtuell tilldelning gör det möjligt att få fossilfri flygfrakt oavsett vilken typ av flygplan som används.

På våren 2021 lanserade DB Schenker tillsammans med Lufthansa Cargo en veckovis flygfraktlinje mellan Tyskland och Kina, driven helt på det mer klimatvänliga flygbränslet SAF (Sustainable Aviation Fuel). Nu utökar bolaget satsningen och erbjuder kunder över hela världen att välja till SAF för sina flygtransporter. Genom så kallad virtuell tilldelning ska man kunna undvika upp till 100 procent av koldioxidutsläppen. Kunder får också ett certifikat som visar exakt hur mycket koldioxid man undvikit att släppa ut.

“DB Schenkers satsning är historisk! Tyvärr står flygsektorn för en betydande del av transporternas utsläpp och denna satsning är ett viktigt steg på vägen till vårt mål, att bli helt klimatneutrala till år 2040”, skriver Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker, i ett pressmeddelande.

Virtuell tilldelning, eller massbalansprincipen, fungerar efter idén att även om SAF-bränslet som kunden betalat för i slutändan används på andra flygningar, har den totala utsläppsmängden minskat. Virtuell tillämpning kan även användas för utsläpp i tidigare led som härrör från produktion och transport av själva biobränslet.

På den veckovisa flyglinjen mellan tyska Frankfurt och kinesiska Shanghai har bolagen hittills utfört fler än 150 flygningar, vilket sammantaget ska ha besparat atmosfären över 40 000 ton CO2 jämfört med konventionella flygbränslen.