De bygger trästommen till nya nollutsläppslagret

Holmen-ägda Martinsons ska att leverera träkonstruktionen till Logicenters nya 20 800 kvm stora nollutsläppslager i Bålsta, som därmed blir den största träbyggnaden i Sverige. “Vi har visat att det går bygga rekordhögt i trä och nu visar vi logistikbranschen att det även går bygga rekordlånga och vida logistikbyggnader” kommenterar projektledaren Robert Martinson.

I projektet Triple Zero i Bålsta ska logistikfastighetsutvecklaren Logicenters testa sig fram till en koldioxidneutral byggprocess för lager. Det 20 8450 kvm stora lagret, som DL skrev om i november ska byggstartas i vår. Markanläggningarna för den 225 meter långa och 80 meter breda fastigheten har redan startat och bygget väntas stå klart runt årsskiftet 2023/2024. Bland annat ska stommen byggas med trä istället för traditionella material som betong och stål, vilket gör bygget till Sveriges största byggnad i trä.

– Vi har visat att det går bygga rekordhögt i trä och nu visar vi logistikbranschen att det även går bygga rekordlånga och vida logistikbyggnader. Logicenters byter stommen av stål till trä för att få ner klimatavtrycket och redan från första början av det här projektet skapar man optimala förutsättningar för att träet ska kunna binda koldioxid under lång tid. Att få vara del av att bryta ny mark och bidra till ett projekt med så här höga hållbarhetsmål känns riktigt roligt, kommenterar Robert Martinson, account manager på Martinsons Byggsystem.

Robert Martinson. Foto Martinson Byggsystem

Martinsons, som sedan 2020 ägs av Holmen, ska leverera limträ och KL-trä till stommen och till de pelare som finns i hela hallen och sadelbalkar i takkonstruktionen. Det blir även KL-träbjälklag på hela långsidan. Längs den ena kortsidan byggs en lägre kontorsbyggnad som sammanfogas med logistikhallen.

Vill tänja på gränserna
Martinsons montageteam kommer att anlitas för att resa byggnaden som beräknas stå klar i slutet av 2023.

– Det är fantastiskt att Logicenters tar klivet och använder trä i så här stora byggnader, det är det som får stor klimatbetydelse i långa loppet, kommenterar Robert Martinson.

Bålsta ligger fem nordväster om Stockholm och i området byggs bland annat ett nytt jättelager för Axfood och ett annat för Dahl. Triple Zero-porjektet byggs initialt på spekulation. Projektet är en del i målet att alla bolagets förvaltade lokaler ska vara koldioxidneutrala senast 2028.

– Vi samarbetar med branschens ledande innovatörer för att tänja på gränserna och leda utvecklingen för hållbara logistikbyggnader. Det fanns en kunskap om Martinsons innan det här projektet och vi pratade med leverantörer både i Europa och Sverige, men landade i att använda svensk skog och en svensk leverantör för att minska transporterna, kommenterar Eva Sterner, chef för utvecklingsprojekt hos Logicenters.

Läs en längre intervju med Eva Sterner om Triple Zero-projektet här

Av Hilda Hultén