De ska rodda Northvolts bygge i Göteborg

Efter en intensiv kamp om Northvolts och Volvos gemensamma jättefabrik för produktion av battericeller stod till slut Göteborg som segrare. Nu ska Göteborgs Stad leverera på de överenskommelser som gjorts. Den nytillsatta samordningsgruppen spelar en central roll i det arbetet.

Det var inte helt självklart att Göteborg skulle lyckas landa batterifabriken. I juni 2021 landade förfrågan från de två företagen hos Henrik Einarsson, Business Region Göteborgs etableringschef. I underlaget fanns en beskrivning av ambitionerna med fabriken och vilka parametrar som är viktiga för att den ska kunna etableras. Deadline för att ge svar var redan den 20 augusti.

– Vi fick snabbt som attan rigga upp ett projekt för att komma i gång och det blev inte mycket semester för oss i teamet. Dagtid var allas kalendrar redan fulla och vi behövde hitta mötestider på kort tid – så då blev det kvällar. Alla förstod direkt vikten av att lyckas med detta och det har varit en fantastisk uppställning och uppslutning, säger Henrik Einarsson i en artikelserie om batterifabriken av Business Region Göteborg.

På kravlistan fanns dessutom en väldigt snäv tidsram; fabriken skulle vara färdigbyggd 2025. För att kunna möta upp den korta tidsramen började kommunen direkt leta efter ett lämpligt område och hittade marken i Torslanda, med det lämpliga läget intill Volvos fabrik. I oktober, innan placeringen av fabriken tillkännagivits, påbörjades arbetet med detaljplanen och andelen politiska beslut hölls på ett minimum för att skynda på planprocessen.

Den fjärde februari gav företagen sitt besked: Batterifabriken hamnar i Göteborg.

– Vi har tittat på en betydande mängd av platser, både i och utanför Sverige. Vi valde slutligen Göteborg för att här fanns infrastrukturen, logistiken, närheten till Volvo Cars-fabriken där vi får in materialen, tillgång till fossilfri energi och tillgång till kompetens, berättade Javier Varela, Head of Engineering and Operations på Volvo Cars, vid tillkännagivandet.

Nu tar samordningsgruppen över

För Göteborgs stad innebär inte segern att alla kan gå på semester, nu börjar arbetet med att leverera på de överenskommelser som gjorts. Den nytillsatta samordningsgruppen spelar en nyckelroll i det arbetet, som inkluderar flera kommunala bolag och förvaltningar. Gruppen består av folk från Stadsbyggnadskontoret, Business Region Göteborg, Göteborg Energi samt Fastighetskontoret. Nytillsatt projektledare är Björn Gustafsson från Business Region Göteborg.

Samordningsgruppen, från vänster till höger: Per Osvalds från Stadsbyggnadskontoret, Anna-Lena Johansson och Björn Gustafsson från Business Region Göteborg, Sebastian Bergvall och Hedvig Aspenberg från Göteborg Energi. På bilden saknas Mattias Hedeberg från Fastighetskontoret och Joel Görsch från Business Region Göteborg. Foto Jonatan Samsonowitz.

– Projektet omfattar en byggrätt på cirka 350 000 kvm inom ett område på 55 hektar. Det motsvarar cirka 100 fotbollsplaner eller i omfattning nästan lika stort som Volvo Cars nuvarande anläggning. Till driften krävs stora mängder el och vatten och vi måste säkra logistik för både gods och människor, kommenterar Björn Gustafsson från Business Region Göteborg.

Flera bolag och förvaltningar är engagerade i arbetet med att hitta lösningar inom områden som t ex tekniskt vatten, värme och kyla, elleveranser, kollektivtrafik och kompetensfrågan. I takt med att Northvolts och Volvo Cars joint venture i batterifabriken växer med egna anställda kommer ännu fler personer inkluderas i arbetet.

– Status just nu är att detaljplanen har varit ute på granskning och vi arbetar med de frågor som kommit in. Nästa steg är att ta fram ett underlag för hantering i byggnadsnämnden och så småningom i kommunfullmäktige. Så här långt har miljöfrågorna med koppling till hållbarhet varit i fokus, kommenterar Björn Gustafsson.

Gruppen har också haft täta kontakter med Skellefteå för att dra nytta av deras erfarenheter från Northvolts första etablering.

– Vi är tacksamma för erfarenhetsutbytet, vi kopierar gärna smarta lösningar och vill slippa upprepa eventuella missar. Kunskapsöverföring är centralt i projekt som detta och vi delar självklart gärna med oss av våra erfarenheter under tiden eller när vi rott detta i hamn.

Av Emanuel Lehtonen