De vill optimera glesbygdens godsflöden

Statligt finansierade, icke vinstdrivna Predictive Movement vill att deras plattform ska kunna fungera som en “oberoende plattform” där transportörer kan samordna sina flöden för en effektivare och billigare glesbygdslogistik. Pilotkommun är Ljusdal.

Ur Dagens Logistik nr 4 2020

Sedan 2017 har det lokala åkeriet SNX Logistik samkört paket och även en del andra varor som ska till privatpersoner och företag i de mer avlägsna orterna Los och Ramsjö från sin logistikhubb i Ljusdal. Sveriges Paketombud, som arbetar med att förbättra förutsättningarna för paketleveranser i gles- och landsbygd, fick upp ögonen för projektet, som sedan stått modell för andra kommuner. 

–  Det har varit ett väldigt analogt tillvägagångssätt – ungefär så att man tittade ut från lastbilen och såg bageribilen och tänkte att “de ska vi också ha med”. Men det har fungerat väldigt bra, i Los kan man nu till exempel beställa blommor till ombudet ett par gånger i veckan, mot ingen gång förut, berättar Olle Janrik, på Sveriges Paketombud. 

Vann innovationstävling

I våras arrangerade Sveriges Paketombud, Digg och Tillväxtverket en innovationstävling för att ta fram en neutral, digital plattform för transportörssamarbete i glesbygd, en tävling Predictive Movement vann. Grundarna Christian Landgren och Anders Gullbergs initiala idé var att optimera stadsflödena av persontransporter för att minska klimatutsläppen. 

Christian Landgren. Foto Predictive Movement.

– Men det insåg vi snabbt var för komplext, så nu fokuserar vi på glesbygden i stället, som också står för en stor del av utsläppen genom låg fyllnadsgrad och långa körsträckor, säger Christian Landgren. 

Projektet har finansiering från bl a Vinnova och Trafikverket, och i konsortiet ingår en region, fyra kommuner, ett universitet, myndigheter samt aktörer inom digitalisering och trafik/logistik. 

Predictive Movement är icke vinstdrivande, statligt finansierat, och bygger på öppen källkod. Tanken är att vara ett verktyg för hållbara och smarta glesbygdleveranser. 

– För de flesta transportörer är glesbygdsleveranser bara en kostnad, som idag bara växer med corona och växande paketvolymer. Kan de genom vår plattform dela på kostnaden får de en ökad lönsamhet.

Utmaningen i alla samlastningsprojekt; att få transportörerna att dela data, vill man lösa genom neutralitet. 

– Det vi erbjuder är en samlingsplats i mitten. Transportörerna delar data med oss, inte med en konkurrent, och vi krypterar informationen så att man kan matcha flöden utan att dela känslig information. 

Planerar för drönarleveranser

Målet med Predictive Movement är att stötta alla typer av leveranser, i början i glesbygd men framöver även i storstäder, och nu har fröet till plattformen gått live i Ljusdal. 

– Idag sker hela förarnas arbete manuellt, de sorterar paket och funderar ut rutter. Det vi har gjort är att digitalisera ruttoptimeringen, men de behöver t ex fortfarande registrera in paketen i systemet.  Vi löser ett problem i taget, säger Christian Landgren.

Ljusdal är ett första steg, nästa blir Pajala, där man även kommer koppla på befintliga transportaktörer digitalt.  Därefter följer Arjeplog och Västervik – där projektet ska gå vidare med att testa drönarleveranser. 

– Det finns redan drönare som kan bära 10 kilo och har en räckvidd på 10 mil. Drönare har jättestor potential för en förbättrad glesbygdslogistik.

Av Klara Eriksson