De vill revolutionera hamnlogistiken

Under sommaren avslöjade Hamburgs hamnbolag Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) och forsknings- och utvecklingscentret Hyperloop TT, att de designat ett hyperloop-system för containerhantering i hamnar.

Hyperloop är en transportteknik där passagerare och gods kan förflyttas oerhört snabbt genom induktion i moduler i rör med lågt lufftryck (tänk rörpost). Hastigheten är nivå med flyget och tekniken ses därför som ett möjligt, hållbart transportalternativ.

Tekniken utvecklades av superentreprenören Elon Musk, men utvecklas nu på flera håll i världen. I november 2020, gjorde företaget Virgin Hyperloop det första testet med passagerartransport i deras hyperloop-testanläggning.

Hyperloop TT (transportation technologies), grundat 2013 fokuserar på att förverkliga och kommersialisera hyperloop-tekniken för transport av varor och människor. HyperloopTT har ett globalt team med mer än 800 ingenjörer, kreatörer och teknologer i 52 tvärvetenskapliga team, med 50 företags- och universitetspartners, har sitt huvudkontor i Los Angeles, CA och Toulouse, Frankrike och har kontor i Nord- och Sydamerika, Mellanöstern och Europa. 

HyperPort. Video: Hyperloop TT.

Snabb och effektiv containerhantering

I juli avslöjade HHLA och Hyperloop TT att man designat ett system för containerhantering i hamnar: Hyperport. Hyperport-systemet är konstruerat enligt gällande branschstandarder och är en plug-n-play-lösning för hamnoperatörer som kan transportera containerlast hundratals kilometer på några minuter.

– På HHLA vet vi att för att förbereda sig för framtiden måste du förnya dig. Hyperloop-tekniken är lämplig för att ta godstransporterna till en ny nivå. Med HyperPortTM-konceptet utvecklar vi en alternativ lösning till befintliga transportsystem för framtidens godstransporter för en snabbt växande global marknad, kommenterar Gerlinde  John, projektledare  Hyperport  på HHLA.

Systemet kan flytta 2 800 containrar om dagen i en sluten driftsmiljö som eliminerar korsningar för att öka tillförlitligheten,  effektiviteten  och säkerheten.   Hyperport-kapslar kan på ett hållbart sätt transportera två 20-fots standard- eller högkubbehållare eller en 40- eller 45-fots container med flygplanshastigheter.

20 000 timmar har det tagit för Hyperloop TT, HHLA och samarbetspartnern CT Ingenieros att ta fram systemet, som nu optimeras inför kommersiell distribution. Nästa steg för  Hyperport  blir en VR-demonstrator som exklusivt presenteras på ITS World Congress, världens största mobilitetsutställning, som äger rum i Hamburg den 11–15 oktober 2021.