Debatt: Åkare vill se sänkta drivmedelspriser

I en debattartikel skriver Sveriges Åkeriföretags vd, Rickard Gegö, att politikerna “missat chansen” att förlänga den tillfälligt sänkta energiskatten på bensin och diesel. Han menar att prisökningarna som nu sker äventyrar svenska åkares konkurrenskraft och försvårar en omställning.

Den första oktober höjdes priset på drivmedel vid pump med 1 krona och 30 öre då beslutet om tillfälligt sänkt energiskatt löpte ut. Sänkningen av energiskatten skulle kompensera för de höga bränslepriserna. Men trots att dieselpriset i Sverige fortfarande är bland de högsta i världen har sänkningen inte förlängts. Något som i allra högsta grad påverkar åkeriföretagen. Det menar Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag.

– De snabba kostnadsökningarna inom åkerinäringen är en stor utmaning för företagen. Förutom priset på bränsle ser vi stora prisökningar på allt från fordon, däck och reparationer. Trots bränsleklausuler skapar snabba prissvängningar likviditetsproblem då åkeriföretagen har svårt att kompensera priset mot kund i den takt som är nödvändig, säger Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag.

Höga skatter och höga bränslepriser gör därför att Sverige därför minskar sin attraktionskraft radikalt, menar branschorganisationen. Höga kostnader gör det inte heller lättare att ställa om transportsystemet när alternativ som exempelvis elektrifiering kräver stora investeringar och ekonomiska satsningar av åkeriföretagen.

– Det kan inte ha varit okänt för någon, varken regering eller riksdag, att den tillfälliga sänkningen av energiskatten skulle gå ut mitt under regeringsbildningen efter valet. Trots det har ingen tagit ansvar för att förlänga sänkningen av energiskatten vilket vi anser vara oansvarigt. 

Förutom möjligheten att permanent sänka energiskatten till EU:s miniminivå har EU:s ministerråd beviljat Sverige att tillfälligt slopa energiskatten helt på bensin och diesel under tre månader. 

– Vallöftena kring sänkningar av priset på drivmedel har avlöst varandra under årets valrörelse. Vilka löften som efterlevs återstår att se men att permanent sänka energiskatten på drivmedel till EU:s mininivå borde vara en självklarhet, avslutar Rickard Gegö.