Debatt: “Bygg nytt dubbelspår Göteborg–Alingsås”

I en debattartikel i Dagens Industri menar Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso, Elvir Dzanic, vd Göteborgs Hamn AB och Ted Söderholm, vd Green Cargo, att resurser borde satsas på att Västra Stambanan, för att mer gods ska kunna gå på järnväg.

Järnvägssystemet har passerat kapacitetstaket och kan inte möta ett växande behov av transporttjänster. Det här blir särskilt tydligt på Västra Stambanan, menar artikelförfattarna. Här samsas godståg, fjärrtåg och regionala tåg, och Västra stambanan är en strategisk länk i godstransporterna till och från Göteborgs hamn. Detta gäller framför allt sträckan Göteborg – Alingsås.

Göteborgs Hamn är genom sitt tågpendelsystem sammankopplat med 24 inlandsterminaler och kopplingen till 15 av dessa terminaler går via Västra Stambanan. Det är exempelvis terminaler i Skaraborg, Mälardalen, Gävleborg och Norrland. “Kapacitetsbristen på Västra Stambanan påverkar med andra ord hela landet. Idag trafikeras Västra Stambanan av ca 30 godståg dagligen på väg till och ifrån Göteborgs Hamn, vilket motsvarar cirka 700 tunga lastbilar med släp per dag.” skriver artikelförfattarna.

Redan om 15 år pekar de sammantagna prognoserna på en 50-procentig ökning av gods över Göteborgs hamn, och för att hamnen ska lyckas med det, måste kapaciteten i järnvägsnätet hänga med i samhällsutvecklingen och det behövs en utbyggnad i närtid.

Både svensk exportindustri och svensk livsmedelsförsörjning är beroende av hamnens kapacitet. Ett nytt dubbelspår Göteborg – Alingsås säkrar detta tills fjärrtågen kan flytta till egen stambana.

Ett annat exempel på satsningar som skulle bidra till överflyttning är ett så kallat triangelspår I Karlstad, menar artikelförfattarna. Ett triangelspår utanför Karlstads stadskärna skulle ge Stora Enso möjlighet att ytterligare öka andelen järnvägstransporter, vilket också resulterar i färre lastbilstransporter.

“Det är i dag operativa problem att få ut godset från Skoghalls bruk, så med en fördubblad volym skulle hela Karlstadområdet uppleva konstanta störningar. Skoghall trafikerades med närmare 1000 tåg under 2019, ca tre tåg per arbetsdag. Varje vedtåg ersätter 34 lastbilsekipage och ett fullt tågsätt med kartong ut motsvarar cirka 45 lastbilar enkel väg.” skriver artikelförfattarna.