Debatt: Det finns ingen cementkris

I en krönika på Miljö & Utveckling kritiserar universitetslektorn Mikael Karlsson både regering, riksdag och medierna för att ha misslyckats i Cementaaffären. Han menar att enligt bolagets egna siffror finns ingen egentlig risk för cementbrist.

“Cementaaffären är smått unik. Det mediala genomslaget i ett enskilt ärende är enormt och regering och riksdag dansar efter bolagets pipa istället för att följa grundlagen”, skriver Mikael Karlsson, universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, naturresurser och hållbar utveckling på Uppsala universitet, i en krönika på Miljö & Utveckling.

Turerna kring Cementas utlöpta tillstånd att bryta kalk i kalkstensbrottet i Slite har präglats av tillfälliga lagändringar och förlängda tillstånd trots kritik från flera myndigheter. Allt för att undvika en cementbrist som hotar att sätta stopp för byggande och infrastruktursatsningar i Sverige. Men enligt Mikael Karlsson är hotet om cementkrisen uppblåst av Cementa och medierna.

I krönikan kritiserar han den bristande utredning som skett i samband med affären, vilket lett till att regering och riksdag svalt Cementas hot om cementbrist trots att det enligt företagets egna dokument inte förekommit någon större risk för cementbrist.

“Bolagets bildpresentation från den 10/9 visar svart på vitt att det finns ett nytt avtal mellan Cementa och Nordkalk. Det ‘täcker merparten av Slitefabrikens kalkstensbehov i upp till 6 år'”, skriver han.

Enligt företaget behövs 2,5 miljoner ton kalksten om året för att säkra en svensk cementförsörjning. Men redan i november kommer 30 000 ton kalksten levereras, följt av en upptrappning till 200 000 ton per månad.

Krönikan kritiserar regeringen för att de går över Mark- och miljööverdomstolens beslut, som var baserat på företagets bristande miljökonsekvensbeskrivning. Men han menar att även riksdagen och medierna har begått misstag genom att inte konfrontera regeringen och efterfrågar djupare granskning vid kostnadsfrågor om miljöskydd.