Debatt: Elnätskapaciteten i Göteborgsregionen måste framtidssäkras

– Om vi inte agerar nu kommer den nödvändiga omställningen av transportsektorn och industrin, liksom framtidsinvesteringar i till exempel vätgas, att bli omöjliga att genomföra, enligt Göteborg Energis vd Alf Engqvist.
I dag, 15 mars, träffar han näringsminister Ibrahim Baylan.

På mötet, som anordnas av Västsvenska Handelskammaren, presenterar Göteborg Energi ett förslag som de menar ska säkra regionens elnätskapacitet. Enligt dem är det bråttom att få till en lösning.

– Stamnätsägaren Svenska Kraftnäts bedömning är att kapacitetsläget i väst är gult/grönt. Vi delar inte den bedömningen. Vår bedömning är att det är rött. Tas inte beslut om nödvändiga investeringar i elnätet är det en överhängande risk att framtidsinvesteringar i industrin hamnar på andra ställen än i Göteborgsregionen. Och då är alternativet oftast inte på andra ställen i Sverige utan utanför Sveriges gränser. Med vårt förslag kan elnätskapaciteten i regionen fördubblas, menar Alf Engqvist.

De vill bygga en ny 18 kilometer lång 400 kV-stamnätsledning mellan Ingelkärr i Älvängen och Hisingen. Detta menar de skulle ge Göteborgsregionen en effektökning på 1 GW, en fördubbling av dagens kapacitet. Den uppskattade kostnaden för projektet beräknas till cirka tre miljarder kronor, vilket motsvarar fem procent av Svenska Kraftnäts föreslagna investeringar för perioden 2020-2029.

– Om det här förslaget genomförs har vi säkrat kapaciteten för lång tid framåt och den förnybara omställningen inom petrokemi, sjöfart och fordonsindustri i Göteborg kan fortsätta. Det är viktigt att agera medan det fortfarande finns tid. Vi vill inte hamna i ett läge där nödvändiga satsningar inte kan genomföras på grund av kapacitetsbrist vilket vi har sett i andra regioner. Vi hoppas på en konstruktiv dialog med berörda parter för att gemensamt komma vidare i processen, avslutar Alf Engqvist.