Debatt: Fossilfria sjöfrakter – en lågt hängande frukt som fler borde plocka

“Omställningen går alldeles för sakta och någon måste våga gå först för att andra ska hänga på. Det är bara så vi kan få upp produktionen, för vem vill tillverka biobränslen om ingen vill köpa den?” det menar Kajsa-Lisa Ljudén, hållbarhetschef på Löfbergs, och Matilda Jarbin, hållbarhets- och kommunikationschef på Scanlog som propagerar för att fler borde driva på sjöfartens omställning.

Sjöfrakt, som ur klimatsynpunkt är ett smart alternativ till flygfrakt, går många gånger under radarn när företag kartlägger sina Scope 3-utsläpp. Ofta genererar företagens inköpta varor de största utsläppen, medan fraktens utsläpp, till exempel per kilo kaffe eller gympasko, är förhållandevis låg. Men, samtidigt som vi jobbar med att minska de stora utsläppen får vi inte glömma bort att det redan finns färdiga lösningar på marknaden för att göra sjöfrakter fossilfria. En lågt hängande frukt, den är det ju smart att plocka först.

Det finns redan färdiga lösningar på marknaden för att göra sjöfrakter fossilfria.

Att kartlägga sina utsläpp, sätta klimatmål och planera för att reducera utsläppen är idag en hygienfaktor för stora svenska bolag. Fokus ligger ofta på Scope 1 och 2, det vill säga direkta och indirekta utsläpp i den egna verksamheten, trots att de största utsläppen oftast sker i Scope 3. Här hittar vi till exempel utsläpp från transporter, som sällan prioriteras. Bolag kan ha en stark hållbarhetsprofil och göra stora satsningar för att minska sina utsläpp, men utsläppen från transporter prioriteras bort med motiveringen att det står för en liten del av företagets totala utsläpp. Som hållbarhetschefer har vi ändå svårt att förstå resonemanget. Varje minskat ton koldioxid är en vinst för planeten och kommande generationer, och då kan vi inte prioritera bort utsläppsminskningar som är kostnadseffektiva och som kan ske redan idag.

Scanlog vill i första hand vara ett hållbart företag och iandra hand ett logistikföretag, och har därför tagit fram en lösning för fossilfrifrakt genom samarbetspartnern STX, där flytande biogas köps in och bunkras på fartyg, motsvarande det bränsle en varuägare brukar för sina transporter. Det här är en lösning Löfbergs använt för att inska sina CO2-utsläpp fårn transporterna.

Kajsa-Lisa Ljudén, hållbarhetschef på Löfbergs, och Matilda Jarbin, hållbarhets- och kommunikationschef på Scanlog.

Den största klimatpåverkan i Löfbergs värdekedja sker vid kaffeodling, och där gör företaget stora satsningar. Men i strävan att minska klimatutsläppen i hela värdekedjan finns det många stenar att vända på, och fossilfria sjöfrakter är ett viktigt steg.

Omställningen går alldeles för sakta och någon måste våga gå först för att andra ska hänga på. Det är bara så vi kan få upp produktionen, för vem vill tillverka biobränslen om ingen vill köpa den?

Transporter står för hela 14 procent av världens utsläpp av växthusgaser, en betydande del. Idag finns det fossilfria lösningar, men de behöver skalas upp. För att öka produktionen av biobränsle måste vi öka konsumtionen och vara beredda att betala mer än för fossila bränslen. En ökad betalningsvilja skulle kunna finansiera bränslebytet, och här har alla i logistikkedjan ett ansvar. Löfbergs reducerar nu 100 procent av CO2e-utsläppen från sina transporter av råkaffe, vilket motsvarar cirka 1 800 ton CO2. Det är en relativt stor investering, men inte om man slår ut den per kaffepaket.

En ökad betalningsvilja skulle kunna finansiera bränslebytet, och här har alla i logistikkedjan ett ansvar.

Omställningen är i full gång och vi ser många krafter i rätt riktning, inte minst från EU och direktiven i Fit for 55. Samtidigt vet vi att vi måste skruva upp tempot för att klara 1,5-gradersmålet. Vi behöver vara tuffa, modiga och inspirera varandra. Marknaden behöver leverantörer som kan tillhandahålla fossilfria lösningar och kunder som är redo att betala för dom. Vi blir modigare, mer lönsamma och når mycket längre när vi går samman. Vi vill nu visa att en av lösningarna redan är här, den är både praktiskt och ekonomiskt genomförbar och bidrar kostnadseffektivt till en minskad klimatpåverkan. Vi är redo och har tagit klivet. Vill ni haka på?

Kajsa-Lisa Ljuden, hållbarhetschef, Löfbergs

Matilda Jarbin, Hållbarhets- och Kommunikationschef, Scanlog