Debatt: “Örebro bäst lämpad för första elväg”

Debatt: Just nu förbereder Trafikverket var en första sträcka för en nationell el-infrastruktur ska byggas. Örebro – Hallsberg är ett av två alternativ, och den sträcka som är bäst lämpad för en elväg, anser företrädare för regionen.

Här nedan följer några av de punkter som gör att vi tycker så:

  • Örebro län ligger geografiskt väl till, i skärningspunkten mellan Stockholm, Göteborg och Oslo. Här har dessutom många logistikföretag valt att etablera sig och här möts flera stora godsstråk.
  • Inom Region Örebro län finns politisk enighet om att en elväg vore väldigt bra. En enighet om att projektet är en bra idé finns också hos länets kommuner, Örebro universitet och näringslivet och då särskilt den del av näringslivet som ägnar sig åt transportintensiva verksamheter.
  • Här finns redan i dag en kapacitet i elnätet stor nog att försörja elvägen med den kraft som är nödvändig. Här finns också potential att på sikt testa den nu planerade elvägen tillsammans med andra tekniker så som längre, tyngre och autonoma fordon för att effektivisera transportsystemet ytterligare.
  • Den föreslagna sträckningen kommer att ha en hög beläggning redan från första dagen och beläggningen kommer även i framtiden att vara stor. Det beror på flera olika saker där en är att sträckan fungerar såväl för skytteltrafik mellan terminalen i Hallsberg och de industrier/lager som är placerade i andra delar av Örebro län som för de transporter som passerar på en längre rutt, till exempel mellan Stockholm och Göteborg.
  • Kapaciteten på Sveriges järnvägar behöver förstärkas men vi behöver samtidigt göra investeringar i alla transportslag för att åstadkomma en omställning för att i tid nå klimatmålen. Här är elvägen ett mycket bra alternativ och på den aktuella sträckan vet vi att det är många som ser nyttan med att transportera godset på väg för att sedan lasta över till tåg.

Så, mot bakgrund av detta vill vi gemensamt och unisont välkomna pilotprojektet för den nya elvägen till Örebro län och till sträckan mellan Örebro och Hallsberg, via Kumla!

Andreas Svahn (S), ordförande i Region Örebro läns regionstyrelse

Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd

Ullis Sandberg (S), ordförande i Örebros programnämnd samhällsbyggnad

Magnus Andersson (S), ordförande i Hallsbergs kommunstyrelse

Katarina Hansson (S), ordförande i Kumlas kommunstyrelse