Debatt: Satsa grönt när ekonomin växer

Den globala efterfrågan på hållbara lösningar för transportsektorn har aldrig varit större och tillväxtprognoserna är goda. Svenska exportföretag och deras underleverantörer bör nu investera i en grön omställning för att långsiktigt stärka både sin och Sveriges konkurrenskraft, skriver Catrin Fransson, vd för det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK).

När coronapandemin för drygt ett år sedan rullade in över världen såg det mörkt ut för många svenska exportföretag. Efterfrågan störtdök på många håll, företag fick brist på komponenter och framtiden var oviss.

Två gånger per år genomför vi på SEK en undersökning bland landets största exportföretag för att ta reda på hur de ser på sin finansiella situation. Resultatet visar att pandemin medfört ett rejält hack i kurvan – våren 2020 räknade hela sex av tio, 59 procent med att företagets finanser skulle försämras under det närmaste året. Men nu har den andelen sjunkit till endast 3 procent.

De stora exportföretagen visar på en mycket stark återhämtning och ser ljust på framtiden. Nu räknar över hälften, 51 procent, med att deras finanser i stället ska stärkas under det närmsta året. Detta är avgörande för Sveriges ekonomiska tillväxt, eftersom nästan hälften av landets BNP utgörs av export.

Vi ser tydliga mönster i företagens efterfrågan på finansiering. I lågkonjunktur tvingas många låna för att överleva medan de i högkonjunktur behöver finansiering för att investera för framtiden.

Många företag säkrade finansiering i ett tidigt skede av pandemin och avvaktar fortfarande med nyinvesteringar. Samtidigt är förutsättningarna att investera i en klimatsmart omställning nu nästintill perfekta. De globala tillväxtprognoserna är goda, det finns gott om kapital på marknaden och framför allt är efterfrågan på hållbara lösningar rekordhög.

Från SEK vill vi därför uppmana fler företag att stärka sin internationella konkurrenskraft genom att investera i klimatpositiv omställning. Detta gäller inte minst företag som verkar för att skapa framtidens transporter, till exempel inom fordonsindustrin, kollektivtrafiken och åkeribranschen.

En ökad export av svenska hållbara lösningar inom transportsektorn har stor betydelse både för Sveriges ekonomi och för att vi ska nå klimatmålen i Parisavtalet. Framgångsrik svensk exportindustri kan bli ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen.

Catrin Fransson, vd Svensk Exportkredit