Debatt: Staten måste säkra sjöfartskompetensen

I en debattartikel i GP menar representanter för svensk sjöfart att staten måste skjuta till pengar för att säkra svensk sjöfartskompetens.

Av den svenska exporten går närmare 90 procent med sjöfart en del av sträckan från avsändare till mottagare. Siffrorna ser nästan likadana ut för importen. Sverige är alltså helt beroende av sjöfart. Samtidigt är det, ur ett utbildningsperspektiv, svårt för högskolorna i Göteborg och Kalmar att få ekonomi i utbildningar som i grunden är dyra när klasserna är små.

Debattörerna, Angela Hillemyr (prefekt Mekanik och Maritima vetenskaper, Chalmers), Björn Pundars (prefekt Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet), Caj Luoma (chef kompetensförsörjning, Transportföretagen) och Svensk Sjöfarts vd,  Rikard Engström konstaterar i debattartikeln att:

“Anslagen är långt ifrån tillräckliga för de samhällsviktiga utbildningar som man bedriver utifrån styrande internationella konventioner. Branschen och sjöbefälsutbildare menar att regeringen måste ta höjd för ökade anslag till dessa utbildningar i höstbudgeten. Annars är risken överhängande att utbildningarna behöver läggas ned av ekonomiska orsaker vilket vore mycket olyckligt sett till såväl branschens kompetensförsörjning som till totalförsvarets behov”.

Läs hela debattartikeln här.