Deras innovation: korrekt(are) lagersaldo genom AI

Provsmak ur DL nr 4 2020, på temat digitalisering, läs mer här.

Nya forskargrundade bolaget Akuret har utvecklat en AI-plattform som upptäcker och justerar fel i lagersaldot, ett utbrett branschproblem.   – Det här ses som ett accepterat problem men kostar företag i västvärlden 1000 miljarder dollar om året, säger SU-forskaren Fredrik Eng Larsson, en av grundarna. 

Vi är nog många konsumenter som dragit i väg till en butik eftersom en vara “ska finnas där”, men som besvikna fått gå därifrån: eftersom det redovisade lagersaldot inte stämmer.  

– Konsumentupplevelsen är en del i det hela, men det här är ett problem som kostar oerhört mycket både i form av ineffektiv logistik, utebliven försäljning  och i genererat avfall, säger SU-forskaren Fredrik Eng Larsson. 

Lagersaldot helt transaktionsbaserat

Att lagersaldot inte stämmer beror på att det är helt transaktionsbaserat, och att det finns massor av händelser i verklighetens butiker som inte registreras. 

– Det kan bero på en mängd orsaker: felleveranser, felregistreringar, stöld eller att varan ligger på en hylla högst upp på butikslagret och glöms bort. I mänsklig hantering uppstår alltid fel, konstaterar Fredrik Eng Larsson. 

De flesta butikskedjor löser detta genom regelbundna manuella inventeringar då personalen får gå runt och räkna, gärna flera gånger för att allt ska bli rätt.

Daniel Steeneck. Foto Akuret.

– Det här kostar såklart både i tid och arbetskraft, och det är egentligen konstigt att det här är ett accepterat problem och tillvägagångssätt i branschen. 

 De allra största butikskedjorna har i vissa fall investerat i att märka alla varor individuellt med RFID-koder, vilket gör det möjligt att hålla bättre koll. 

– Med RFID kommer man ganska långt men det är väldigt dyrt, det funkar bara för jättar som Stadium eller Zara med relativt högvärda produkter, för andra aktörer är det inget alternativ, säger Fredrik Eng Larsson. 

Dålig indata förstörde för forskarna

Insikten om hur utbrett det här problemet är, och vilka konsekvenser det får för hela logistikkedjan fick han och forskarkollegan Daniel Steeneck, som träffades på MIT, när de i andra studier insåg att modeller de tagit fram inte gick att använda eftersom indatan, d v s lagersaldot, var så dåligt. 

– Ett exempel var ett projekt där vi skulle ta fram algoritmer för att bättre styra flödena vid försäljningskampanjer – där är det extremt viktigt att rätt antal varor finns på plats vid rätt tidpunkt i butiken. Allt funkade perfekt förutom att butiksdatan inte stämde, och då spelade det ingen roll hur bra vår modell var, den stämde ändå inte med verkligheten, förklarar Eng Larsson. 

AI kan avslöja felen

Tillsammans med två ytterligare kollegor startade de 2019 Akuret, med syfte att få lagersaldot mer korrekt, genom AI. Akurets plattform samlar in data över försäljning och letar efter anomalier från det förväntade föräsljningsmönstret, systemet både varnar för konstigheter och kan korrigera uppenbara fel.  

– AI:n läser in ett stort antal produkter, om två produkter liknar varandra och en av dem slutar sälja kan man snabbt ana att något är fel och då varnar systemet att varan inte finns tillgänglig, förklarar Fredrik Eng Larsson. 

Byggmax är Akurets första kund. Foto Jana Eriksson.

Gått live med Byggmax

Sedan starten har Akuret gjort ett antal piloter och i oktober lanserade man en första, stabil version av plattformen med sin första kund Byggmax. 

– Vi är glada över att inleda vårt samarbete med Akuret för att förbättra produkttillgängligheten  i våra butiker, kommenterar Niklas Hamberg, chef för Supply Chain på Byggmax. 

– På kort sikt ser vi en stor potential att spara tid genom färre inventeringar, samt att generera högre intäkter när fler kunder hittar de produkter de är ute efter. På lång sikt tror vi att en högre lagerdatakvalitet kommer att ha positiva spridningsseffekter i hela vår leveranskedja. 

Fredrik Eng Larsson jobbar fortfarande heltid som biträdande professor på institutionen för Operations management vid Stockholm Business School, SU. 

– Jag är den typen av forskare som tycker det är roligt att inte bara sitta på mitt rum utan även vara ute och kommersialisera våra resultat. Detta är även något som uppmuntrats av Stockholms universitet, vi har varit en del av SUs inkubator, och SU Holding har även gått in och investerat i företaget, säger Fredrik Eng Larsson.