Derome köper Svensk Bygglogistik

Efter 12 års samarbete förvärvar nu bygg- och järnhandelsaktören Derome tjänsteföretaget Svensk Bygglogistik, som jobbar med att effektivisera byggplatslogistiken.

Svensk Bygglogistik jobbar främst med logistiken kring större byggprojekt och har ett hundratal anställda med kontor i Göteborg och Stockholm.

Att rätt material står på rätt plats när byggnadsarbetarna kommer till jobbet sparar både tid och pengar, där mycket tid går åt till att vänta på, leta efter eller flytta på material. Att effektivisera transporterna in till en byggarbetplats kan också vara viktigt av andra skäl, inte minst för att minska den tunga trafiken och minska störningar i stadsmiljö.

– Det finns en enorm potential kring arbetet med bygglogistiklösningar och vi har under de senaste åren sett ett ökat intresse från hela byggbranschen. Med Derome som ägare får vi möjligheten att utveckla vårt erbjudande och nå en bredare kundbas. Vi har ett stort driv i våra respektive bolag, det finns goda förutsättningar för en rejäl uppväxling, kommenterar Svensk Bygglogistiks vd Urban Wallin.

Bolagen har haft ett samarbete under 12 år. Svensk Bygglogistik har främst fokuserat på större byggprojekt, som sjukhus och hela stadsdelar. Med Derome som ägare kan marknaden utökas även till mindre och medelstora byggprojekt.

Logistik och hållbarhet är två av branschens största framtidsfrågor

– Det finns enorma möjligheter för synergier. Att vi nu går in som ägare för att utveckla verksamheten ytterligare blir win-win för alla inblandade. Det finns en sådan stor potential i Svensk Bygglogistiks erbjudande, logistik och hållbarhet är två av branschens största framtidsfrågor. När vi som bygg- och järnvaruhandel tar ett helhetsgrepp öppnas möjligheter att förändra processen i grunden, kommenterar Johan Winroth, vd för Derome Bygg & Industri.