Descartes stärker sin position inom e-handel – förvärvar Shiptrack

Descartes Systems Group har förvärvat leveransplattformen Shiptrack. Genom förvärvet stärker Descartes sitt erbjudande av lösningar för logistikintensiva verksamheter.

Shiptracks plattform inkluderar funktioner som global paketspårning, elektronisk leveransbekräftelse, realtidsdata och mycket mer. Företaget grundades 2021 har sitt huvudkontor strax utanför Ottawa, Kanada.

– Den utmaning som många distributörer idag möter när det gäller leveransens sista mil handlar om hur de kan hantera ökade leveransvolymer i en tid då kundernas krav på olika leveranssätt och uppdateringar i realtid också ökat. Vår plattform hjälper dessa aktörer att möta utmaningarna de står inför med hjälp av kraftfulla arbetsflöden genom hela leveransen och information i realtid till slutkunden, kommenterar Shawn Winter, medgrundare till Shiptrack och VP Mobility Solutions på Descartes.

– Tillsammans med Descartes ser vi nu stora möjligheter att skapa en unik produkt som kombinerar våra sista milen-lösningar med Descartes ruttoptimering.

Förbättrat e-handelserbjudande

Shiptracks skalbara och konfigurerbara plattform passar särskilt bra för aktörer verksamma inom e-handel och hemleverans av paket och medicin, där behovet av en effektiv last mile-process är stor. För Descartes är förvärvet av Shiptrack en viktig del i företagets strategi att stärka sitt e-handelserbjudande.

– Vi ser att det just nu pågår ett skifte i hur vi människor konsumerar, och trenden är att vi kommer fortsätta se en ökning av varor som köps online. Vi intensifierar därför investeringarna i våra e-handelslösningar för att säkerställa att våra kunder, stora som små, kan möta efterfrågan och leva upp till sina kunders förväntningar på en effektiv leverans, kommenterar Edward J. Ryan, vd på Descartes Systems Group.