Destination Gotland elansluter i Stockholms Hamnar

Tisdagen den 6 juli invigdes den nya elanslutningen i Nynäshamns hamn. Inkopplingen genomförs tillsammans med Destination Gotland för att möjliggöra en mer miljöanpassad fartygstrafik.

Sedan 2020 är det möjligt för Destination Gotland att bunkra flytande natur- och biogas i Nynäshamns hamn. Nu kan rederiets färjor även elansluta vid kaj för att minska utsläpp till luft och ljud från motorerna när fartygen ligger vid kaj. Investeringen uppgår till drygt 8 miljoner kronor och anslutningarna är byggda enligt internationell standard med högspänning.

– Att elansluta Destination Gotlands fartyg är en del i Stockholms Hamnars handlingsplan för utbyggnad av elanslutningar i våra hamnar som utgår från största möjliga nytta. Vi arbetar vidare med utgångspunkt i den planen och ett delmål är att utsläpp till luft från sjöfarten vid Stockholms Hamnars kajer ska minska med 25 procent från år 2019 till år 2025, kommenterar Fredrik Lindstål, styrelseordförande Stockholms Hamnar.

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar, och Marcus Risberg, vd Destination Gotland, klipper bandet till den nya el-anslutningsanläggningen i Nynäshamns hamn. Foto Per Erik Adamsson.

– Det är mycket glädjande att våra fartyg nu kan kopplas till landström vid kaj i hamnen. Vi arbetar målmedvetet för att ställa om till mer hållbara överfarter. Målet är en helt fossilfri Gotlandstrafik. Landanslutningen tillåter oss inte bara att minska våra utsläpp och minimera ljudnivån, utan betyder även en förbättrad arbetsmiljö i våra maskinrum, säger Marcus Risberg, vd på Destination Gotland.

Stockholms Hamnar har arbetat med elanslutningar sedan 80-talet och har som strategi att vid ombyggnation av hamnar och kajer, eller när det byggs nytt, göra det möjligt för fartyg att elansluta vid kaj. Den nya anslutningen är ett resultat av arbetet med att bygga ut elanslutningarna i befintlig hamninfrastruktur. Frågan om elanslutning blir mer komplex och angelägen i takt med att fartygen och effektuttagen växer. Det arbetet bedrivs tillsammans med andra hamnar runt Östersjön, rederikunder och elnätsägare.

– Fartygstrafiken mellan Nynäshamns hamn och Visby fungerar som en bro mellan fastlandet och Gotland och är en livsnerv för såväl boende och turister som för gods- och frakttransporter. Det är glädjande att fartygen nu kan elansluta i hamn för en mer miljöanpassad sjöfart, kommenterar Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn.