Det ska bli enklare att välja hållbara leveranser

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att med hjälp av Konsumentverket föreslå åtgärder som gör det enklare för konsumenter att göra hållbara leveransval vid e-handel. Myndigheten ska också, om möjligt, föreslå åtgärder för att minska klimatpåverkan från e-handelns transporter.

Konsumenter kan i viss mån påverka hur hållbart godstransporterna sker genom sitt val av leveransalternativ vid e-handelsköp. Men e-handlarna tillhandahåller ofta begränsad information om klimatpåverkan vid transporter, vilket kan göra det svårt att bedöma klimatpåverkan från olika alternativ. Det ska Trafikverkets uppdrag råda bot på. 

– För att kunna öka takten i klimatomställningen måste alla delar av samhället minska sina utsläpp. Den växande e-handeln med leveranser av paket till fler platser och alltfler returer riskerar bidra till många onödiga transporter. För att också e-handeln ska kunna ställa om måste det bli enklare för oss konsumenter att välja hållbara leveranser, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikanalys ska med hjälp av Konsumentverket föreslå konkreta åtgärder för att underlätta för konsumenter att göra mer hållbara leveransval vid e-handelsköp. Myndigheten ska om möjligt också lämna förslag till åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter som genereras av e-handeln. De ska också beskriva hur de transporter inom e-handel har utvecklats.